Dorpsplatform • Dorpsvisie

Op 30 oktober 2017 heeft de voorzitter van het Dorpsplatform Kamerik, Ko Droogers, een exemplaar van de Dorpsvisie en het Actieplan uitgereikt aan de dorpswethouder Hans Haring. In de Dorpsvisie wordt beschreven waar het Platform de komende jaren naar toe wil met Kamerik, wat goed is, wat er behouden moet worden en wat er verbeterd kan worden. De Dorpsvisie is uitgebreid en bevat veel achtergrondinformatie. Daarom is er gekozen om de activiteiten voor de komende jaren te beschrijven in een Actieplan. Met dit Actieplan geeft het Dorpsplatform concreet aan voor welke activiteiten zij zich de komende jaren wil inzetten.

 

Het Dorpsplatform wil samen met de gemeente, vertegenwoordigd door de dorpswethouder en de dorpsambtenaar, uitvoering geven aan het Actieplan. De overhandiging aan de dorpswethouder is enerzijds een startsein van de Dorpsvisie en anderzijds een continuering van het wijkgericht werken door de gemeente.

 

De Dorpsvisie is voorbereid en opgesteld door een werkgroep van het Dorpsplatform. Eind vorig jaar heeft deze werkgroep een enquête gehouden om de wensen en gevoelens van de bewoners over een aantal onderwerpen te onderzoeken. Ook is er vorig jaar tijdens een Openbare Vergadering gebrainstormd met de aanwezigen. De resultaten van de enquête en de brainstorm zijn in de Dorpsvisie verwerkt.

 

De thema’s van de Dorpsvisie en het Actieplan zijn:

  • Wonen en recreatie
  • Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
  • Openbare ruimte en omgevingskwaliteit
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Zorg en welzijn
  • Economie, bedrijvigheid en omgevingskwaliteit

 

De Dorpsvisie en het Actieplan kunt u op deze pagina lezen.

 

Dorpsvisie

Actieplan

Resultaten Dorpsenquête

Aandachtspunten gemeenteraadsverkiezingen 2022