Dorpsplatform • Leden en bestuur

Ko Droogers

Voorzitter

Map Brouwer

Secretaris

Dick van Stavel

Penningmeester

Jacqueline Eberwijn

Commissie zorg en welzijn

Harry Benschop

Groencommissie

André Kemp

Kanis en Groencommissie

Els Kwakkenbos

Commissie Verkeer, zorg en welzijn, nieuwsblad/website

Koos van der Laan

Commissie Verkeer

Dick Verschoor

Voorzitter commissie Verkeer

Jan Zwaneveld

Adviseur ruimtelijke ordening en bouw

Jacques Rozendaal

Dorpswethouder

Jacqueline Dros

Dorpsambtenaar