Dorpsplatform • Leden en bestuur

Ko Droogers

Voorzitter

Jan Zwaneveld

Vice-voorzitter, ruimtelijke ordening en bouw

Teun Los

Penningmeester

Map Brouwer

Secretaris

Pim Kruger

Commissie Kanis

Els Kwakkenbos

Commissie Verkeer, dorpsactiviteiten

Koos van der Laan

Commissie Verkeer

Leo Molenaar

Voorzitter commissie Groen

Charissa Verbon

Nieuwsblad/website

Dick Verschoor

Voorzitter commissie Verkeer

Arjan Noorthoek

Dorpswethouder

Ella Launspach

Dorpsambtenaar