Dorpsplatform • Leden en bestuur

Dagelijks Bestuur

Ko Droogers: Voorzitter
Jan Zwaneveld: Vice-voorzitter
Teun Los: Penningmeester
Map Brouwer: Secretaris


Aandachtsvelden Algemeen Bestuur

Els Kwakkenbos: Kamerik Leeft en Verkeerscommissie
Koos van der Laan: Verkeerscommissie
Teun Los: Penningmeester en Breenplantsoen
Ko Droogers: Voorzitter en Groencommissie
Wibe van Vliet: Verkeerscommissie
Dick Verschoor: Voorzitter Verkeerscommissie
Leo Molenaar: Voorzitter Groencommissie
Map Brouwer: Secretaris en Communicatie
Charissa Verbon: Website
Jan Zwaneveld: Vice-voorzitter en Woningbouw
Pim Krüger: Werkzaamheden in de Kanis


Vertegenwoordigers gemeente Woerden

Arjan Noorthoek: Dorpswethouder
Ella Launspach: Dorpsambtenaar