Dorpsplatform

De stichting Dorpsplatform Kamerik is opgericht op 20 november 2006. Aanleiding was het gemeentelijke beleid “Wijkgericht werken.” Op basis hiervan werden in de wijken en dorpen in de gemeente Woerden bewonersplatforms ingesteld. Wijkgericht werken betekent dat de gemeente Woerden inwoners uit de wijken en kernen zo goed mogelijk  wil betrekken bij ontwikkelingen en beleidsvorming: invloed van onderaf, uit de samenleving en op een interactieve manier.

 

Het Dorpsplatform onderhoudt contacten met de Kamerikse bevolking via Openbare Vergaderingen, en via het nieuwsblad en de website van Kamerik Vandaag. Daarnaast zijn er ook  persoonlijke contacten met inwoners. Hoewel het Dorpsplatform goed op de hoogte probeert te blijven van de ontwikkelingen in Kamerik en voor de  belangen van Kamerik opkomt, is het geen formele vertegenwoordiger van het dorp. De politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het door de burgers gekozen gemeentebestuur.  Omdat het Dorpsplatform zelf wil aangeven wat volgens hen belangrijk is, is een Dorpsvisie opgesteld. Die moet gezien worden als brede vertaling van de inzet voor het woon- en leefklimaat. Daarnaast is een Actieplan opgesteld, dat ieder jaar herzien en uitgebracht wordt.

 

Het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform bestaat uit inwoners die willen bijdragen aan de doelstellingen van de Dorpsvisie. Binnen het platform wordt gestreefd naar een goede spreiding naar woongebieden en doelgroepen. Het gemeentebestuur ondersteunt het Dorpsplatform met een jaarlijkse subsidie en door de inzet van een dorpsambtenaar en dorpswethouder. Laatstgenoemden zijn ook bij een deel van de vergaderingen van het Dorpsplatform aanwezig.

 

Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar het secretariaat via: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.