Kamerik in Beeld • Historie

Geschiedenis van Kamerik

De ontstaansgeschiedenis van Kamerik voert terug naar de 11e eeuw. Zoals bij veenontginningen wel vaker gebeurde, kreeg het nieuwe land een benaming van een ver oord. In dit geval verwijst “Kameryck” naar het Franse Cambrai. Op de plaats van de huidige Hervormde Kerk heeft al vroeg een kerkgebouwtje gestaan. Hoewel rondom de kerk sprake is van een concentratie van bebouwing, is de lintbebouwing van boerderijen en woningen kenmerkend voor het dorp. Bijzonder zijn de oude boerderijstroken , bestaande uit boerderijen die 500 á 600 meter van de Kamerikse wetering liggen. Sinds 1715 zwaaide in Kamerik de familie Van Teijlingen de scepter. In die tijd bestond het gebied uit vier zelfstandige gemeenten: Kamerik-Mijzijde, Kamerik-Houtdijken, ’s Gravensloot en Teckop. In 1857 werden deze samengevoegd onder de naam Kamerik met twee kerken: de huidige Hervormde Kerk in Kamerik-Dorp en een katholieke kerk in Teckop. Deze is begin 1900 verplaatst naar de huidige locatie Kamerik-Kanis. De Hippolytus Kerk dateert van 1914, gebouwd naast de toenmalige café “De gekeerde kanis”. Hier werden in het verleden gevangen vis uit de poldersloten in vismanden ( kanis) aangevoerd en verhandeld.

Tot de tweede wereldoorlog had Kamerik slechts één straat: Kerkstraat. Na de bevrijding werden op kleine schaal nieuwe huizen gebouwd, vooral in het dorp en in mindere mate “aan de Kanis”, zoals in de volksmond wordt gesproken. Men woont niet “in Kanis”, maar “aan de Kanis”. Zo ontstonden de Burgemeester Reyerslaan en de Pastoor Schuurmanstraat. Uit deze straatnamen blijkt dat de inwoners van Kamerik-dorp overwegend protestant waren en Kanis vooral uit katholieken bewoners bestond. Aan het eind van de jaren vijftig werd de wijk Kamerik-Oost gebouwd en eind jaren zestig Kamerik-West. Ook aan de Kanis werden circa vijftig nieuwe woningen gebouwd. Het aantal inwoners groeide tot 3701 in 1989. In dat jaar werd Kamerik opgeheven en bij de herindeling samen met Zegveld toegevoegd bij de gemeente Woerden.

Hierdoor is er niet meer sprake van de “gemeente Kamerik”, maar van “Kamerik, de mooiste buitenwijk van Woerden”.