Nieuws • Gemeente

 

GEMEENTE:

07 november 2019

reconstructie Kanis

Nieuwsbrief 12 reconstructie Kanis

GEMEENTE:

07 november 2019

Meldingen Gemeente Woerden

Meldingen over zaken die u opvallen in de openbare buitenruimte, zoals, kapotte straatverlichting, losse stoeptegels,, zwerfvuil, een gat in de weg of overhangend groen,kunt u doen via een uniek systeem op de website of via telefoonnummer 140348

GEMEENTE:

17 september 2019

Nieuwe lichtmasten Mijzijde

In de week van 16 september worden er 21 nieuwe lichtmasten op een schroeffundatie geplaatst, een pilot voor zowel de aannemer als de gemeente Woerden.

GEMEENTE:

05 juni 2019

Baggerwerkzaamheden

De gemeente Woerden laat onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Kamerik. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een betere doorstroming van de watergangen en om genoeg waterberging te garanderen. De start van de werkzaamheden is gepland in week 23/24

GEMEENTE:

05 juni 2019

Opening Voorhuis

GEMEENTE:

21 april 2019

Koningsdag 2019

Koningsdag zet Kamerik op zijn kop!

GEMEENTE:

21 april 2019

Zonnepanelen op scholendaken

Eind dit jaar zullen 12 van de 32 schoolgebouwen in de gemeente Woerden voorzien zijn van zonnepanelen op het dak. Hieronder
ook het Scholencluster Kamerik.

GEMEENTE:

13 april 2019

Reconstructie Kanis

Nieuwsbrief reconstructie Kamerik, april 2019

GEMEENTE:

01 maart 2019

Groot onderhoud van Teylingenweg/Mijzijde

De gemeente Woerden start maandag 25 maart met de eerste fase van het groot onderhoud aan de Van Teylingenweg en de Mijzijde in Kamerik. Beide wegen zijn in slechte staat en toe aan een opknapbeurt. De werkzaamheden worden de komende 4 jaar in vier fasen uitgevoerd.

GEMEENTE:

13 december 2018

Voortgang Voorhuis: December 2018

In een nieuwe brief aan de bewoners geeft de gemeente informatie over de voortgang van de nutsaannemer en over de huidige planning van de inrichting.

GEMEENTE:

13 november 2018

Vitaal bomenbestand behouden

Zieke en dode bomen vervangen

 In de Begrotingsraad is uitgesproken dat gemeente Woerden het aantal bomen in de gemeente niet gaat verminderen. Waar in eerste instantie gesproken werd over het kappen van 2.500 bomen, worden nu de circa 30.000 bomen behouden in de gemeente. .

 

GEMEENTE:

12 november 2018

Groen licht voor CPO De Wilgenhof

Lange tijd waren de eerste 5 deelnemers van het zelfbouwproject CPO de Wilgenhof in spanning of zij hun droomwoning wel zouden kunnen realiseren. De gemeente Woerden heeft nu definitief besloten dat het project aan de Knotwilgenlaan doorgang kan vinden.  

GEMEENTE:

08 november 2018

Herstelwerkzaamheden speelplek Knotwilgenlaan

Eind vorig jaar is de speelplek aan de Knotwilgenlaan aangelegd. Het gras is toen ingezaaid en voor een deel opgekomen. Ondanks de medewerking van de omwonenden om kinderen er zo lang mogelijk af te houden, is het gras nu niet naar behoren opgegroeid. Dat komt natuurlijk ook door de lange droge, warme periode die geweest is.

GEMEENTE:

06 november 2018

Nieuwe afvalinzamelsysteem succesvol ingevoerd

Ons restafval is met 32 kilo ‘afgevallen’

Op 1 januari 2017 startte de gemeente Woerden met ‘het nieuwe inzamelen’ van huishoudelijk afval. Het doel: zoveel mogelijk herbruikbare afvalstoffen gescheiden inzamelen zodat deze niet verloren gaan. Want alleen restafval wordt verbrand, het overige afval wordt  hergebruikt. 

                                                       

GEMEENTE:

06 november 2018

Start aanmelding Mantelzorgwaardering 2018

Voor wie zorgt u? Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving. Samen met Welzijn Woerden zet de gemeente Woerden ook dit jaar alle mantelzorgers graag in het zonnetje. Zij kunnen zich tot en met 31 december 2018 aanmelden voor de mantelzorgwaardering en ontvangen dan in januari 2019 een cadeaubon.

GEMEENTE:

02 oktober 2018

Aanleg ‘beleefbaar’ veenweidepad bij scholencluster Kamerik

Bij de bouw van het scholencluster in Kamerik is er veel aandacht voor duurzaamheid, water en veenweide. Er komt een veenweidepad. Wat is dat precies en wie betaalt dat?