Nieuws • Gemeente

 

Woerden moet fors bezuinigen

Het Rijk draait de geldkraan richting gemeenten dicht de komende jaren. Ook de gemeente Woerden moet hierdoor flink bezuinigen. Het college stelt de gemeenteraad voor om een aantal grote projecten te schrappen, zoals het aanpassen van de centrumring en de ontwikkeling van de Rembrandtbrug. Ook op voorzieningen moet flink worden gekort.

 

Woerden is hierin niet uniek. De korting op de Rijksbijdrage hing al langer in de lucht. Ook uit andere gemeenten klinken al een tijd noodkreten richting Den Haag. Jelmer Vierstra (wethouder financiën): “Wij hadden nog een beetje hoop dat het nieuwe kabinet de schade zou beperken. Maar dat maakt de problemen alleen maar groter, blijkt uit de eerste analyse van het regeerakkoord. We moeten daarom scherpe financiële keuzes maken. Zodat we financieel gezond blijven en het werk kunnen doen dat nodig is voor Woerden. Een gat van bijna 9 miljoen op een begroting van 180 miljoen is enorm. We ontkomen er niet aan om een aantal grote projecten te schrappen en we zullen ook in de voorzieningen moeten gaan snijden.”

 

Stoppen met grote projecten

Het college stelt voor om de centrumring niet grootschalig te verbouwen. Ook het aanpassen van een aantal fietspaden, het veranderen van de tunnel bij de Polanerbaan en het uitgraven van de kasteelgracht gaat de komende jaren niet gebeuren. Meest in het oog springend is het voorstel om te stoppen met de ontwikkeling van de Rembrandtbrug. Want ook die ontwikkeling is niet langer financieel houdbaar. Vierstra: “Deze keuzes zijn pijnlijk. Maar zorgen er wel voor dat er ruimte blijft voor kleinere projecten. En we het over de toekomst van de zwembaden kunnen hebben. Een nieuw zwembad kunnen we eigenlijk ook niet betalen. Maar doorgaan op dezelfde manier als nu, is door de gestegen energieprijzen voor de toekomst ook niet houdbaar.”  

 

Bezuinigen op voorzieningen

Om de begroting sluitend te krijgen, moet Woerden ook kritisch kijken naar de jaarlijkse uitgaven. Vierstra: “We kijken eerst goed naar onze eigen jaarrekening en begroting, om te zien of het ergens minder kan. Inwoners zijn de afgelopen jaren al genoeg geconfronteerd met extra kosten. Dus iets als OZB-verhoging is wat ons betreft het laatste redmiddel.”  

 

Dat wat echt nodig is voor Woerden, wil het college blijven doen. Denk daarbij aan het beschikbaar houden van ouderenzorg en jeugdzorg, het veilig houden van straten, het realiseren van scholen, aandacht voor groenvoorziening en zorgen voor genoeg woningen in de gemeente.

 

In oktober, als het college de begroting naar de raad stuurt, zal duidelijk worden wat de gevolgen van de bezuinigingen precies zijn.

 
Woerden moet fors bezuinigen