Nieuws • Gemeente

 

De beste burgemeester van Woerden: denk mee!

Wat moet de nieuwe burgemeester van Woerden kunnen en welke eigenschappen zijn belangrijk? Is er behoefte aan een enthousiaste vernieuwer of juist een stabiele factor? Wordt er gezocht naar een bestuurder in hart en nieren of moet de nieuwe burgemeester vooral het karakter van een burgervader of -moeder hebben? De gemeenteraad, vertegenwoordigd door de vertrouwenscommissie, wil op deze vragen zoveel mogelijk antwoorden van inwoners, ondernemers en organisaties van Woerden. Hun ideeën en meningen worden meegenomen in de profielschets die de commissie opstelt.

De profielschets is een soort uitgebreide versie van een vacaturetekst. Hierin staan de eisen die aan de burgemeester worden gesteld. Ook gewenste kwaliteiten en capaciteiten krijgen hierin een plek. Net als wensen en verwachtingen. Het vinden van een nieuwe burgemeester is een taak van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt hiervoor het functieprofiel op en wil inwoners hierbij graag betrekken. Via een vragenlijst kunnen inwoners hun wensen en ideeën aangeven voor een nieuwe burgemeester. Dat kan tot 28 augustus aanstaande op denkmee.woerden.nl.

Functieprofiel klaar en dan radiostilte
Als de profielschets klaar is gaat deze naar de commissaris van de Koning. Dat gebeurt in een openbare bijeenkomst op dinsdag 24 september aanstaande. Daarna vindt publicatie hiervan plaats in de Staatscourant. En start de wervingsprocedure. Iedereen met interesse kan solliciteren op de functie van burgemeester.
De wervingsprocedure is vertrouwelijk. Dit betekent dat er een radiostilte is omdat de sollicitatiecommissie haar taken in het geheim moet uitvoeren. De nieuwe burgemeester start op 1 maart 2025 in onze gemeente. Burgemeester Victor Molkenboer gaat dan met pensioen. Meer informatie over de benoemingsprocedure staat op de website van de provincie Utrecht.

Wie bepaalt wie de nieuwe burgemeester wordt?
Voor het zoeken van een nieuwe burgemeester stelt de gemeenteraad een sollicitatiecommissie in. Dit heet een vertrouwenscommissie. In Woerden bestaat deze commissie uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad. De commissaris van de Koning informeert de vertrouwenscommissie over de sollicitanten. De vertrouwenscommissie bepaalt met welke kandidaten zij een gesprek wil voeren. Uiteindelijk legt de commissie twee kandidaten voor aan de voltallige gemeenteraad. De raad kiest dan de nieuwe burgemeester. Begin februari 2025 is duidelijk wie de nieuwe burgemeester van Woerden wordt. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Hendrie van Assem: “De gemeenteraad vindt het belangrijk dat een nieuwe burgemeester past bij Woerden en haar inwoners. Wij zoeken iemand die op juiste wijze de belangen behartigt van onze gemeente en de mensen die er wonen. Hierbij is de mening van inwoners heel belangrijk. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en organisaties de vragenlijst invullen. De burgemeester is ten slotte de burgemeester van ons allemaal.”

 
De beste burgemeester van Woerden: denk mee!