Nieuws • Algemeen

 

Monitor veiligheid en leefbaarheid 2019

Iedere twee jaar laat de gemeente onderzoeken hoe de inwoners aankijken tegen verschillende aspecten van veiligheid en leefbaarheid. Eind 2019 werd dit onderzoek opnieuw uitgevoerd; deze zomer kregen we de resultaten toegestuurd. In vergelijking met andere wijken en dorpen van Woerden bestaat in Kamerik een positiever beeld over veiligheid en leefbaarheid.

 

Woning en omgeving

De kwaliteit van de eigen woning wordt met een 7,9 gewaardeerd. De rust, de sfeer en de mensen in de buurt worden met een ruime 7 beoordeeld. Minder positief is de ondervraagde Kameriker over het onderhoud van de wegen, trottoirs en fietspaden. Het cijfer daarvoor is 5,2. Ik Kamerik is men het meest positief over de mate van prettig wonen in de buurt. Er is tevredenheid in Kamerik over het voldoende aantal perken en groenvoorzieningen, minder tevreden is over de verlichting en het groenonderhoud. In Kamerik is het rapportcijfer voor woonomgeving 7.8, voor leefbaarheid in de buurt is 7,9 en voor veiligheid in de buurt 7,7. Het sociale klimaat 89% van de ondervraagde Kamerikers heeft in het algemeen vertrouwen in de buurtgenoten, maar 5% van de ondervraagden geeft aan af en toe spanningen in de buurt te voelen. Bekendheid platforms Gevraagd werd of men wist wat de wijk- en dorpsplatforms doen. De bezigheden van het Zegvelds platform waren het bekendst, het Dorpsplatform Kamerik scoorde een tweede plaats.

 

Top 5 van de belangrijkste problemen voor Kamerik:

1. te hard rijden – 30 %
2. parkeeroverlast – 21%
3. rommel op straat – 10%
4. hondenpoep – 7%
5. overlast door omwonenden – 5%

 

Dreiging en overlast

De dorpen Kamerik en Zegveld scoren op dit gebied het meest positief. De meeste overlast wordt ondervonden door de ondervraagden door groepen jongeren.

 

Inbraak en diefstal

Wat inbraak in woningen, beschadiging of diefstal van auto’s, diefstal uit auto’s, fietsendiefstal zijn de scores voor Kamerik aan de lage kant in vergelijking met de rest van Woerden.

 

Het hele rapport

In het rapport worden nog veel meer onderwerpen besproken. Wilt u meer weten? U kunt het volledige rapport hier lezen  >> 

 
Monitor veiligheid en leefbaarheid 2019