Voorzieningen • (sport)verenigingen & stichtingen

 

Dorpsplatform Kamerik

Douane Harmonie Nederland

De Hild 19

3471 EV, Kamerik

IJsclub Juliana

Past. Schuurmanstraat 11,

3471 XA, Kamerik

IJsclub Nooitgedacht

De Deel 35

3471 EP,  Kamerik

Jevaka

Organisatie jeugdactiviteiten, sinterklaas en jeugdvakantieweek