Nieuws • Gemeente

 

Zonnepanelen op scholendaken

Het nieuwe gebouw wordt in het najaar 2019 in gebruik door de basisscholen De Wijde Blik en Eben Haëzer. Met deze aanpak lopen de Woerdense schoolbesturen vooruit op de activiteiten van de Stichting Schooldakrevolutie. Deze stichting trok najaar 2018 landelijk aandacht met haar ambitie om in zes jaar tijd zonnepanelen te plaatsen op alle 6.000 geschikte schooldaken in Nederland.
De schoolgebouwen die de komende 10 jaar nieuwbouw krijgen of gerenoveerd worden, worden CO2-neutraal. Dit is de ambitie van
de gemeente. De plaatsing van zonnepanelen maakt hier uitdrukkelijk onderdeel van uit. Scholen en gemeente spreken samen af welke
scholen dat zijn.

 

Daarnaast is het college er voorstander van om te laten onderzoeken wat naast zonnepanelen de alternatieve mogelijkheden zijn om een aantal jongere schoolgebouwen, die voorlopig nog blijven staan, de komende jaren CO2-neutraal te maken. Wethouder George Becht (onderwijs) zegt hierover: “Het gaat in dit geval om gebouwen die pas na 2028 voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking komen. De ambitie van de Gemeente Woerden is dat alle gemeentelijke gebouwen en ook schoolgebouwen in 2030 CO2-neutraal zijn.”

 
Zonnepanelen op scholendaken