Nieuws • Gemeente

 

Woerden verruimt doelgroep energietoeslag 2023

Vanaf 1 november kunnen inwoners energietoeslag 2023 aanvragen. Door de inkomenscriteria te verruimen, geeft Woerden meer inwoners een financieel steuntje in de rug.    

In 2023 zijn de kosten voor energie flink hoger geworden. Dat geldt ook voor de prijzen van de dagelijkse boodschappen en benzine. Hierdoor kunnen sommige inwoners moeilijk rondkomen. Gemeente Woerden heeft daarom verschillende maatregelen getroffen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Zo kan vanaf 1 november energietoeslag 2023 worden aangevraagd.

Energietoeslag 2023

In 2022 konden inwoners van Woerden met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm energietoeslag aanvragen. Om méér inwoners een financieel steuntje in de rug te kunnen geven, breiden we deze regeling dit jaar uit naar 140% van de bijstandsnorm.

Energietoeslag aanvragen

Meer informatie over de inkomensgrenzen vindt u op de website van Ferm Werk. Inwoners kunnen  hier ook direct energietoeslag aanvragen. Ga naar: www.fermwerk.nl/energietoeslag

Bijstandsgerechtigden en inwoners die in 2022 al energietoeslag hebben gehad, hoeven niets te doen. Zij ontvangen in 2023 automatisch energietoeslag.

Hulp bij het aanvragen van energietoeslag:

Inwoners die hulp willen bij het aanvragen, kunnen langskomen tijdens het inloopspreekuur bij Kwadraad, Derkinderenstraat 32 in Woerden.

Gemeente Woerden heeft in 2023 één miljoen euro uitgetrokken om inwoners met een laag inkomen én maatschappelijke organisaties financieel te steunen en te helpen met verduurzamen. 

 

 
Woerden verruimt doelgroep energietoeslag 2023