Nieuws • Gemeente

 

Vitaal bomenbestand behouden

 Wethouder Bolderdijk: “We omarmen het besluit van de Raad. Het behouden van bomen is belangrijk voor de samenleving.” De gemeente gaat de komende maanden en jaren wel aan de slag met zieke bomen, om reden van veiligheid.

 

Bomen vervangen

Komende maanden verwijdert de gemeente bomen die -onder andere door de langdurige droogte van afgelopen zomer- slecht, ziek of dood zijn. De komende jaren moeten daarnaast jaarlijks circa 700 à 800 (risico)bomen en zieke bomen worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Vele bomen in de gemeente bereiken de komende jaren het einde van hun levensduur waardoor een piek ontstaat in het vervangen van deze bomen. Wanneer de vitaliteit van bomen achteruit gaat en ze ziek worden of doodgaan, vormen ze een gevaar voor hun omgeving. Ingrijpen is dan noodzakelijk. Vooral in Harmelen moeten veel bomen vervangen worden, zoals op de Appellaan, Dorpeldijk, Breudijk, Tiendweg, Spruit en Bosch, Groenendaal, Parallelweg Zuid, Blindeweg en rondom het Koningspark. Wanneer bomen in een straat verdwijnen, wordt middels participatie een grootschalige herplant -met eventuele gewenste aanpassingen- uitgevoerd. Kleinschalige één-op-één vervangingen worden deze winter direct gestart. Voor de extra werkzaamheden die door de droogte dit jaar moeten plaatsvinden, is extra budget bij de gemeenteraad aangevraagd. Wethouder Bolderdijk: “Ook al is direct herplanten niet overal mogelijk, we houden het principe van ’een boom voor een boom’ aan”.

 

Wildgroei aanpakken

Daarnaast pakt de gemeente zogenoemde ’wildgroei’ aan: aangewaaide zaailingen in de begroeiing die uitgegroeid zijn tot kleine bomen. Deze zijn daar niet gewenst omdat ze de groei van het struikgewas belemmeren. Regelmatige uitdunning en het verwijderen van zaailingen houdt het struikgewas op de gewenste hoogte en dichtheid zodat het de mooie groene wand kan blijven zoals deze is bedoeld. Deze winter is een inhaalslag in onderhoud noodzakelijk: over de gehele gemeente worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om het struikgewas weer vitaal te krijgen en de ecologische waarde te verhogen.

 

Wethouder Arthur Bolderdijk: “De genoemde werkzaamheden zijn noodzakelijk om ons groen vitaal te houden en de kwaliteit en veiligheid van de buitenruimte te waarborgen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat bijvoorbeeld dode, afbrekende takken een gevaar gaan vormen voor passanten.”

 
Vitaal bomenbestand behouden