Nieuws • Dorpsplatform

 

Verkeerssituatie Oortjespad

De verkeerssituatie rond de werkzaamheden aan de Kanis wordt door ons intensief gevolgd. Wij hebben de verlichting van
het Oortjespad en het nieuw aangelegde fietspad bij de gemeente aangekaart. Op 18 oktober berichtte de gemeente ons
het volgende: “Er komt geen verlichting langs het nieuwe fietspad om meerdere redenen. De gemeente wil de verlichting
in openbare ruimte verminderen, ook in de buitengebieden. Daarnaast gaat het hier om een tijdelijk fietspad op particulier
terrein. Wij richten het fietspad in als provinciaal fietspad. We brengen daarom nog wel middenbelijning aan. Deze vorm
is heel gangbaar en komt op veel locaties voor. Het klopt dat er een aantal lantaarnpalen niet functioneert langs het
Oortjespad. Dit wordt volgende week opgepakt.” (Dus in week 43, voordat dit nummer uitkomt.) Verder hebben we de ingestelde snelheid van 30 km op het Oortjespad ter discussie gesteld. Wij vroegen ons af of deze snelheid wel voor alle verkeersdeelnemers moest gelden en of dit geregeld kon worden met extra borden.
De gemeente reageerde op 18 oktober: “De snelheid op het Oortjespad blijft 30 km/u. Dit heeft de verkeersmanager
van de gemeente Woerden besloten. De hoeveelheid borden met onderborden zorgt voor onduidelijkheid, bouwverkeer
kan elkaar veilig passeren en de boerderij/camping heeft minder overlast. Er wordt binnenkort een verkeersbesluit
genomen.”
Ook hebben we gemeld dat de vrachtwagens zich op het Oortjespad niet houden aan de aangelegde passeerplaatsen. We
hopen dat hierop meer toezicht wordt gehouden. 

 
Verkeerssituatie Oortjespad