Nieuws • Dorpsplatform

 

Nieuws van de Verkeerscommissie

Fietspad Oortjespad
Er is overleg gaande over het aanbrengen van belijning op het fietspad langs het Oortjespad. Het aanbrengen van verlichting vindt de gemeente niet wenselijk (vermindering van verlichting in het buitengebied). Aan de gemeente is doorgegeven dat diverse lantaarns op het Oortjespad niet branden.

De gemeente wil het fietspad op den duur definitief maken, maar eerst moeten problemen rond de aankoop van de grond opgelost worden.

 

Werkzaamheden Mijzijde

De geplande asfalteringswerkzaamheden op de Mijzijde die eind maart zouden beginnen, zijn uitgesteld als gevolg van de corona-maatregelen.

 

Werkzaamheden Van Teylingenweg

Het regulier onderhoud aan de Van Teylingenweg is afgerond, daarbij zijn ook de bermen versterkt en ingezaaid. Het liefst zouden we overal langs de Van Teylingenweg ruime afstapstroken willen voor fietsers. Hiervoor is het nodig dat op sommige plekken een verbreding in het water plaats heeft. Dit is geen regulier onderhoud en hiervoor heeft de gemeente nu geen geld. Dit zou alleen mogelijk zijn bij een toekomstig plan om de Van Teylingenweg te renoveren, gezien de huidige situatie is dat niet snel te verwachten.
We zijn van mening dat de weg zelf er nu prachtig bij ligt. Ook de bermen hebben nu bijna overal een redelijke afstapruimte. De bermen zijn eerst verstevigd met puin en daarbovenop een laagje aarde. Hoe dit zich gaat houden zal nog moeten blijken, maar de eerste ervaringen lijken goed. Verder hopen wij dat alle gebruikers hun snelheid matigen nu het wegdek zo weinig remmende oneffenheden heeft. Denk aan het gezamenlijk gebruik met fietsers en wandelaars. Onze smiley hebben we nu geplaatst aan de Kanis waar alle fietsers nu over de Van Teylingenweg worden geleid en 30 km per uur geldt. Wij hebben kunnen regelen dat de borden 50 km bij de tijdelijke brug over de wetering vervangen zijn door 30 km borden.

 

Voorrang wethouder Van Leeuwenbrug

Van tijd tot tijd zijn er nog vragen over de voorrangsregeling bij de wethouder Van Leeuwenbrug. Een aantal van de wegen ter plekke zijn voorzien van een uitritconstructie (in feite een doorlopende stoep) verkeer dat van zo’n weg afkomt moet altijd voorrang geven aan andere verkeersdeelnemers, ook aan voetgangers. Voor de andere wegen geldt de normale voorrangsregel dat rechts voorrang heeft.

 
Nieuws van de Verkeerscommissie