Nieuws • Dorpsplatform

 

Uitslag Mini-enquete energieopwekking

Tijdens de Openbare Vergadering van het Dorpsplatform van 9 maart hebben 29 aanwezigen een mini enquête over energieopwekking ingevuld. Zeven uitspraken zijn in volgorde van belangrijkheid gezet. Hieronder staat de uitkomst in volgorde van belang dat er aan gegeven werd:

  1. Dat er zo efficiënt mogelijk energie wordt opgewekt

  2. Dat het past in het landschap

  3. Dat ik zo min mogelijke geluidsoverlast ervaar

  4. Dat inwoners (deels) profiteren van de opbrengsten

  5. Dat zo optimaal gebruik wordt gemaakt van ruimte

  6. Zo weinig mogelijk effecten op biodiversiteit, flora en fauna

  7. Dat ik het zo weinig mogelijk zie

 
Uitslag Mini-enquete energieopwekking