Nieuws • Dorpsplatform

 

Uitslag enquête woonwensen woningbouw Kamerik

De enquête, die rondomde informatieavond van 17 oktober jl. werd gehouden over de invulling van de schoollocaties, heeft 132 ingevulde reacties opgeleverd. Dat kunnen we zonder meer een succes noemen. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat er veel betrokkenheid van onze inwoners is bij de invulling van de
vrijkomende schoollocaties.

 

Behoefte

Van alle reacties gaven 99 deelnemers aan dat ze binnen 3 à 4 jaar willen verhuizen. Er is dus een forse behoefte aan nieuwbouw in Kamerik. Van deze deelnemers willen er 75 een koopwoning en 16 een huurwoning. Voor wat betreft
het type woning dat deze deelnemers willen, springen grondgebonden woningen (flink aantal zelfbouw, casco) en appartementen er duidelijk uit. De laatstgenoemde categorie is veel aangekruist door deelnemers van 50 jaar
en ouder. De verlangens onder “Wat vindt u belangrijk voor uw nieuwe woning?” leverden een behoorlijk eenduidig beeld op. Van verreweg Nieuws van het Dorpsplatform de meeste deelnemers moeten een aparte slaapkamer en een aparte keuken aanwezig zijn. Een eigen parkeerplaats, nul op de meter, een recyclebare woning, architectuur en een
deelauto werden door de meesten als “niet belangrijk” aangekruist.

 

Locaties

Er werden veel – grotendeels bekende – andere locaties genoemd waarop deelnemers graag woningbouw zien. Het voormalige AMI-gebouw aan de Lindenlaan, het oude korfbalveld aan de Eikenlaan, de strook groen ten oosten van het wijkpark langs het fietspad, de locatie van Ton Smit aan de Kanis en het gebied Noordoost-3 ten noorden van de Knotwilgenlaan sprongen er uit.

 

Uitkomst bewonersavond

Samenvattend kan worden gesteld dat het algemene beeld uit de enquête heel goed overeen komt met de input uit de bewonersavond van 17 oktober. Er is veel behoefte aan grondgebonden woningen en appartementen
in verschillende prijsklassen. Er is door veel deelnemers geadviseerd om de kavels en de tuinen klein te houden, zodat er op de inbreidlocaties zoveel mogelijk woningen gebouwd kunnen worden. En de rode draad is ook om
de grondgebonden woningen op de vm. Hemrikschoollocatie te bouwen, appartementen op de vm. Maria Gorettilocatie en een aantal grotere vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen op de Eben Haëzerlocatie, passend in het lint van de Mijzijde.

 

Vervolg

Inmiddels hebben een paar leden van het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform een gesprek gehad met de projectleider en de stedenbouwkundige van de gemeente Woerden. Zij gaan met de uitkomsten van 17 oktober en de
enquête op korte termijn de randvoorwaarden voor de herontwikkeling opstellen. We worden daar nauw bij betrokken. In het eerste kwartaal van 2019 moet dit tot de eerste globale planvorming leiden. We gaan er van uit dat we er tijdens de openbare vergadering van 4 maart 2019 meer over kunnen vertellen.

We willen bij deze graag alle bezoekers van de bewonersavond en de deelnemers aan de enquête bedanken voor hun waardevolle bijdrage.

 

De gedetailleerde uitkomst van de enqûete lees je hier >>

 

Jan Zwaneveld, vice-voorzitter
Dorpsplatform Kamerik

 

 
Uitslag enquête woonwensen woningbouw Kamerik