Nieuws • Algemeen

 

Twee studenten van het Futura College restaureren Sleutelclub fiets voor de voedselbank

Door de Corona maatregelen is het voor leerlingen van het praktijkonderwijs moeilijk om een stageplek te vinden. Het Woerdense Futura College gebruikt de faciliteiten en het onderkomen van St. Sleutelclub Kamerik voor hun studenten om stage te kunnen lopen. Vrijwilligers van de Sleutelclub helpen de stagiaires en de stagebegeleider(s). Zolang de Sleutelclub door Corona gesloten is helpen de stagiaires onder andere met het maken van thuis-knutsels voor de kinderen van de Sleutelclub.

 

Twee studenten (Thirza en Collin) hebben de afgelopen weken een door de Terugwinning gedoneerde fiets gerestaureerd. De te vervangen onderdelen zijn door de Sleutelclub beschikbaar gesteld. Op 3 februari is de volledig gerestaureerde fiets aan de voedselbank in Woerden geschonken. Zij stellen de fiets beschikbaar aan een van hun cliënten.

 

Collin en Thirza zijn inmiddels aan een volgend project begonnen: de restauratie van een fiets voor een mede student die nog geen fiets heeft.

 

Het doel van Stichting Sleutelclub Kamerik is om door sleutelen, knutselen, koken en prutsen kinderen en jongeren een sociale context te bieden waarbinnen zij zich kunnen ontplooien. Daarnaast brengen we kinderen en jongeren in aanraking met techniek en met elkaar. Door de ‘clubgedachte’ leren de kinderen en jongeren met elkaar te werken, bevorderen we deelname aan sociaal verkeer en vergroten we hun zelfstandigheid. Om de gelijkwaardigheid tot uitdrukking te brengen dragen we uniforme kleding zoals een clubshirt. Of nu we wel of geen fysiek en/of mentale beperking hebben, we respecteren en helpen elkaar en zijn gelijkwaardig voor elkaar.

 

U vindt de Sleutelclub in Ambachtshuis Kamerik aan de Nijverheidsweg 15 in Kamerik en op www.sleutelclubkamerik.nl.

 

Foto: Kees de Kwaasteniet.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Louis van Dam

Voorzitter St. Sleutelclub Kamerik

www.sleutelclubkamerik.nl

 

Bezoekadres:

Nijverheidsweg 15

3471 GZ Kamerik

 
Twee studenten van het Futura College restaureren Sleutelclub fiets voor de voedselbank