Nieuws • Gemeente

 

Start aanmelding Mantelzorgwaardering 2018

Voor wie is de mantelzorgwaardering bedoeld?
De mantelzorgwaardering is er voor iedereen in de gemeente Woerden die in 2018 langdurig voor iemand in zijn omgeving heeft gezorgd die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.  Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. De zorg vloeit voort uit de sociale relatie en duurt minimaal 3 maanden, gemiddeld 4 uur in de week. Voorbeelden zijn: uit bed helpen, maaltijden verzorgen, helpen bij de administratie of intensieve begeleiding naar ziekenhuis of revalidatiebezoeken.

 

Tymon de Weger, wethouder gemeente Woerden: “Vorig jaar hebben we ruim 800 mantelzorgers bedankt. In Woerden zijn dus heel veel mensen die zich liefdevol inzetten voor een ander. Deze inzet is van onschatbare waarde. Wij geven hen ook dit jaar via de mantelzorgactie graag een beetje liefde, aandacht en vooral een blijk van waardering terug.”

 

Mantelzorgwaardering aanvragen
Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden voert in opdracht van de gemeente de mantelzorgwaardering uit. Aanmelden kan tot en met 31 december 2018 via www.welzijnwoerden.nl/mantelzorg. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met Welzijn Woerden, tussen 09.00 en 12.00 uur, via tel (0348) 421 101.

                                                                                                                                 

Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden is er voor informatie en advies, informatiebijeenkomsten, ondersteuning bij vervangende mantelzorg en  mantelzorgcontacten. U kunt zich ook aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief, met daarin onder meer actualiteiten en een overzicht van verschillende activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Woerden.

 
Start aanmelding Mantelzorgwaardering 2018