Nieuws • Algemeen

 

Sleutelclub wordt Ambachtshuis

Zoals u weet heeft de Stichting Sleutelclub Kamerik na lang zoeken een nieuw onderkomen gevonden in een ander bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Kamerik. Deze nieuwe locatie zal een meer multifunctioneel karakter krijgen. Uiteraard komen de sleutel- en knutselruimtes terug maar er is ook ruimte voor andere initiatieven. Dit kunnen hobbyclubs zijn maar ook serviceclubs en maatschappelijke organisaties zijn welkom. De Sleutelclub zal zelf ook een aantal nieuwe initiatieven starten die op termijn moeten uitgroeien naar zelfstandige clubs. 

Om deze nieuwe aanpak te onderstrepen zal de nieuwe locatie de naam “Ambachtshuis Kamerik” mee krijgen. Lokale verenigingen en stichtingen op zoek naar ruimte kunnen zich melden bij het bestuur van de Sleutelclub. Het is de bedoeling dat er in Ambachtshuis Kamerik altijd wat te doen is.

Het doel van Stichting Sleutelclub Kamerik is om door sleutelen, knutselen, koken en prutsen kinderen en jongeren een sociale context te bieden waarbinnen zij zich kunnen ontplooien. Daarnaast brengen we kinderen en jongeren in aanraking met techniek en met elkaar. Door de ‘clubgedachte’ leren de kinderen en jongeren met elkaar te werken, bevorderen we deelname aan sociaal verkeer en vergroten we hun zelfstandigheid. Om de gelijkwaardigheid tot uitdrukking te brengen dragen we uniforme kleding zoals een clubshirt. Of nu we wel of geen fysiek en/of mentale beperking hebben, we respecteren en helpen elkaar en zijn gelijkwaardig voor elkaar.

Elke vrijdagavond komen jongens en meisjes vanaf 8 jaar naar de Sleutelclub om samen, onder begeleiding van diverse vrijwilligers, plezier te hebben en dingen te maken. Er wordt gesleuteld aan fietsen, brommers, motoren en auto's. Maar er wordt ook met hout gewerkt, geknutseld, gebakken en gekookt. Op woensdagavond is de club open voor de jeugd vanaf 12 jaar om te sleutelen aan fietsen, brommers, motoren en auto’s.

U vindt de Sleutelclub aan de Nijverheidsweg 8 in Kamerik en op www.sleutelclubkamerik.nl.

 
Sleutelclub wordt Ambachtshuis