Nieuws • Dorpsplatform

 

Bouwen op scholenlocaties: vooral véél woningen

Als één ding duidelijk is geworden na de informatieavond over woningbouw die Dorpsplatform Kamerik en de gemeente organiseerden, is het dat de Kamerikers willen dat er véél woningen komen. Op de twee locaties waar nu basisschool De Wijde Blik gevestigd is meer dan op die van de Eben Haëzerschool. Conclusie twee: liefst voor starters, daarna voor senioren.

 

En conclusie nummer drie mag zijn, dat het woningbouw leeft. Zo’n tweehonderd Kamerikers hadden de weg naar de Schulenburch gevonden om over het onderwerp mee te praten.

Aanleiding voor de bijeenkomst was uiteraard dat door de nieuwbouw van de scholen op een deel van het sportcomplex er drie plaatsen vrij komen voor het realiseren van woonruimte.

Op de plaats van de vroegere Hemrikschool lijken dat vooral eengezinswoningen te worden. Er liggen wat ideeën, maar zo werd benadrukt, die zijn nog niet concreet. Logisch lijkt echter dat langs Overzicht en Voorhuis in dezelfde lijn als de bestaande bebouwing rijtjeshuizen verrijzen. Liefst in de prijsklasse tot maximaal 300.000 euro die als ‘goedkoop’ geldt. Zo zouden de woningen ook voor starters geschikt zijn. Aan de kant van het Overstek is dan de keus uit twee-onder-één-kapwoningen, of een derde rij.  Voor hoogbouw op deze plek, die hier overigens nooit hoger mag worden dan drie lagen (net zo hoog als een eengezinswoning) gingen tijdens de infoavond weinig handen op elkaar.

 

Overstek-Mijzijde

Anders ligt dat voor de andere locatie van De Wijde Blik op de hoek van Overstek en Mijzijde. Ook hier zijn alle opties nog open, maar een hoger wooncomplex op deze plek bleek tijdens de bijeenkomst voor veel Kamerikers bespreekbaar. Drie lagen zeker, met mogelijk seniorenwoningen of een combinatie van appartementen voor ouderen èn voor starters. Maar hier zouden ook vier, misschien wel vijf verdiepingen mogelijk zijn, mits niet te massief en netjes ingepast in de omgeving. Hier zou ook een ‘thuishuis’ een plek kunnen krijgen: een woonvorm voor senioren die dan ieder een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en ‘pantry’ hebben, maar ook een aantal gezamenlijke ruimten delen. Een manier van wonen die een oplossing moet bieden voor de groeiende eenzaamheid onder ouderen.

‘Inpassen’ is ook het toverwoord voor de locatie van de Eben Haëzerschool. Als die gesloopt wordt, mag slechts een deel van het vrijgekomen terrein worden bebouwd. Dat laat ruimte voor een handjevol huizen, dat relatief ver van de dorpskern ligt en daardoor minder geschikt lijkt voor senioren- of starterswoningen, maar eerder voor het duurdere segment. Alternatief voor slopen zou kunnen zijn: de bebouwing laten staan en geschikt maken voor voorzieningen als de Sleutelclub.

 

En dan?

Met de invulling van deze drie locaties zijn de woningbouwmogelijkheden voorlopig op. Maar de bezoekers mochten zich ook uitspreken over de vraag waar hierna nog gebouwd zou kunnen worden. Buiten de ‘rode contouren,’ de grens die de provincie heeft vastgesteld voor de Kamerikse bebouwde kom, zit dat er niet in. Zo werd vooral het bedrijventerreintje aan de Lindenlaan als ‘inbreidlocatie’ genoemd, naast een strookje van Park Mijzijde (direct achter de woningen aan de Mijzijde). ‘Wilde’ ideeën waren er ook: in de lange tuinen van de woningen aan de Van Teylingenweg zouden woningen gebouwd kunnen worden, of in het plantsoentje tussen Lindenlaan en Spruitweg. En mòcht het bedrijf van Ton Smit Deuren ooit van de Kanis naar het terrein Handel en Nijverheid willen verhuizen, komt ook dáár een bouwlocatie vrij.

Met de resultaten van deze informatieavond èn die van de door het Dorpsplatform georganiseerde enquête worden straks nadere plannen voor de scholenlocaties ontwikkeld. Doel is om, zodra de scholen verhuisd zijn, de bestaande panden te slopen, waarna met  nieuwbouw kan worden begonnen. Dat is op zijn vroegst begin 2020.

 

 

 
Bouwen op scholenlocaties: vooral véél woningen