Nieuws • Dorpsplatform

 

Renovatie Kanis

Via o.a. nieuwsbrieven van de aannemer worden de bewoners van de Kanis goed geïnformeerd over de voortgang. De werkzaamheden vorderen gestaag en lopen zelfs iets voor op de planning. Het kavelpad is op 13 mei in gebruik genomen. Dit pad is op uitsluitend voor bouwverkeer en het landbouwverkeer naar de bedrijven. 

 

De gemeente gaat op verzoek van de Verkeerscommissie in overleg met het recreatieschap over het verder veilig maken van het fietspad langs het Oortjespad. Dit fietspad ligt namelijk voor een deel op het terrein van het recreatieschap. Als de voorgestelde verbeteringen akkoord zijn, voert de gemeente ze uit. Begin volgend jaar gaat de gemeente bezien of het tijdelijk fietspad een definitief fietspad kan worden.

 
Renovatie Kanis