Nieuws • Algemeen

 

Oorkonde Critical Minds

Kamerik, 1 september 2019 - Het bestuur van Stichting Hugo Kotestein heeft haar jaarlijkse oorkonde toegekend aan Floris Groeneveld van Critical Minds, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Kamerik. Critical Minds heeft het pand verbouwd en volgens het bestuur “moderne gebruikseisen op respectvolle wijze gecombineerd met het beeldbepalende uiterlijk en de nog aanwezige belangrijke originele interieurelementen. Dit zeldzaam gave voorbeeld van vroege wederopbouwarchitectuur is hierdoor uitzonderlijk goed bewaard gebleven en is behouden als levend ankerpunt in de Kamerikse gemeenschap.”

Voor de mensen van Critical Minds was de verbouwing op hun lijf geschreven. Het adviesbureau helpt organisaties bij projectbeheersing, het verkorten van doorlooptijden en adviseert op het gebied van circulair werken met haar nieuwe spin-off Null. Behouden wat goed is en het stimuleren van hergebruik was dus ook tijdens dit project een logische werkwijze. Bovendien haalden ze hun eigen planning in, waardoor het werk ruim op tijd en binnen begroting werd afgerond. De duurzame mentaliteit van Critical Minds heeft ervoor gezorgd dat alle architectonische en cultuurhistorische elementen van het gebouw, waaronder zeldzame glas-in-lood ramen, zijn behouden en gerestaureerd.

 

Het voormalige gemeentehuis van Kamerik staat aan het Burgemeester Breenplantsoen. Het heeft van 1955 tot 1989 dienst gedaan als gemeentehuis. Op 28 december 1945 besloot de gemeenteraad om een nieuw gemeentehuis te bouwen, ontworpen door de Woerdense architect Worst. Op 4 juni 1954 werd de eerste steen gelegd door commissaris van de Koningin Marius Antoon Reinalda. In de voormalige raadszaal zijn nog veel originele elementen aanwezig, zoals de kroonluchters en de glas-in-loodramen.

 

De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel om elementen van monumentale waarde in stad en landschap te bewaren en zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt.

 
Oorkonde Critical Minds