Nieuws • Gemeente

 

Nieuwe afvalinzamelsysteem succesvol ingevoerd

Wethouder De Weger is tevreden over de evaluatie van het nieuwe inzamelsysteem: “het is ons gelukt om samen maar liefst 32 kilo restafval per persoon ‘af te slanken’ in 2017. Het is nu zaak om dit  vol te houden, alleen is dat -net als bij echt afvallen- best lastig.”

                                                       

Herbruikbare grondstoffen     

De invoering van ‘het nieuwe inzamelen’ verliep soepel en was het eerste jaar zelfs succesvoller dan verwacht: inwoners boden aanzienlijk minder restafval aan.  De Weger: “In 2017 daalde dit van 197 naar 165 kilo per inwoner. Dat is meer dan we vooraf dachten. Dit jaar zien we echter een stagnatie: we ‘vallen niet meer af’ met z’n allen. Terwijl de landelijke doelstelling is dat we in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner aanbieden.. Een grote uitdaging voor ons allemaal. Maar dit ‘streefgewicht’ moet haalbaar zijn aangezien het aangeboden restafval nog voor driekwart uit herbruikbare grondstoffen bestaat. We blijven dan ook vol inzetten op voorlichting en ondersteuning van inwoners bij nog betere afvalscheiding.”

 

Landelijke kosten stijgen       

Ook het aan ‘het nieuwe inzamelen’ gekoppelde beloningssysteem werkt tot nu toe goed. De Weger: “Dit blijven we voorlopig ook doen. Maar we willen in 2020 wel de Rijksdoelstelling van maximaal 100 kilo restafval per persoon halen. Lukt dit niet op deze manier, dan zullen we het huidige systeem heroverwegen. We zullen de Afvalstoffenheffing de komende jaren jaarlijks met een paar procent moeten verhogen. Dat is de laatste jaren niet gebeurd. Nu de kosten voor inzameling en verwerken van restafval en herbruikbare grondstoffen landelijk flink stijgen, zijn de huidige opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing niet langer kostendekkend. Maar zelfs met de verwachte stijging blijven deze afvalkosten voor inwoners van de gemeente Woerden onder het landelijk gemiddelde liggen. En door afval beter te scheiden, kunnen inwoners nog steeds maximaal € 20,00 (eenpersoonshuishouden) of € 40,00 (meerpersoonshuishouden) terugverdienen. Maar uiteindelijk is de teruggave een extra motivatie. Hoofddoelstelling blijft een beter milieu. Dat willen we allemaal voor onze (klein)kinderen.”

 
Nieuwe afvalinzamelsysteem succesvol ingevoerd