Nieuws • Algemeen

 

Nieuw peilbesluit voor Kamerik

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt aan een nieuw peilbesluit voor het gebied rond Kamerik. In een peilbesluit legt het waterschap vast hoeveel water er in een sloot mag staan in een begrensd gebied.

Woont u in dit gebied en ervaart u knelpunten of problemen met de waterpeilen in uw omgeving? Schrijf u dan in voor een informatiegesprek met het waterschap of geef uw knelpunt online door.

Beiden kunnen op de website van het waterschap, www.hdsr.nl/peilbesluitkamerik.

Meer weten? Neem dan contact op met Corina Wijnen of Ben Jonkman van het waterschap, corina.wijnen@hdsr.nl of ben.jonkman@hdsr.nl.

 

 
Nieuw peilbesluit voor Kamerik