Nieuws • Algemeen

 

Komt wonen voor ouderen in Kamerik in de knel?

Deze vraag stelt het CDA Woerden in het onderstaande, ingezonden bericht:

Het CDA Woerden heeft samen met de ChristenUnie/SGP zorgen over de voorgenomen verkoop door woningcorporatie Habion van haar 28 huurwoningen in het woon-zorgcomplex 'De Cope' in Kamerik. De 'Cope" biedt geboren en/of getogen Kamerikers de mogelijkheid om ook op hogere leeftijd zelfstandig in hun dorp te blijven wonen. Deze belangrijke voorziening mag niet voor Kamerik verloren gaan. Hoogste tijd voor het stellen van vragen aan burgemeester en wethouders.

De 'Cope' is een wooncomplex in eigendom van woningcorporatie Habion. Het bestaat uit huurwoningen in de sociale en vrije sector en koopwoningen voor senioren. Daarnaast is in de 'Cope' aanwezig een dagvoorziening, kantoorruimte voor het wijkteam van de thuiszorg en een recreatiezaal. Bij woningtoewijzing hebben Kamerikers met een zorg, medische of sociale indicatie voorrang. Dat is destijds zo vastgelegd bij de verkoop van de grond door de gemeente.

CDA-raadslid John Boere: 'De 'Cope' is een belangrijke voorziening voor ons dorp. Hierdoor kunnen Kamerikers die geboren en/of getogen zijn in Kamerik daar op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Als CDA Woerden willen wij net als de fractie ChristenUnie/SGP weten of burgemeester en wethouders dat ook zo zien. Wat hebben burgemeester en wethouders gedaan of kunnen zij doen om de 'Cope' zoals die nu uitstekend functioneert voor Kamerik te behouden? Zijn er prestatieafspraken met de Habion gemaakt over de (voorgenomen) verkoop? Zo ja, welke afspraken zijn dat dan?'

Door het voorgenomen besluit van eigenaar Habion om de huurwoningen voor verkoop aan te bieden, bestaat op termijn de kans dat er voor ouderen geen mogelijkheid meer is om ruimte in het complex te huren. Boere: 'Dan hebben we het vooral over ouderen met een kleine portemonnee. Als CDA Woerden en ChristenUnie/SGP vinden wij het belangrijk dat senioren met elke portemonnee ouder kunnen worden in Kamerik. Hoe gaan burgemeester en wethouders borgen dat er voldoende seniorenwoningen voor senioren met een kleine portemonnee in Kamerik beschikbaar blijven of komen? Wij verwachten hier spoedig duidelijkheid over.'

 
Komt wonen voor ouderen in Kamerik in de knel?