Nieuws • Gemeente

 

Klimaatlabels voor elke straat in Woerden

Klimaatlabels voor elke straat in Woerden

Gemeenteraad Woerden akkoord met beleidsplan voor klimaatbestendig Woerden

 

Op maandagavond 27 oktober is de gemeenteraad van Woerden akkoord gegaan met het beleidsplan Klimaatbestendig 2050 2.0. Het nieuwe beleid moet er voor gaan zorgen dat Woerden in 2050 volledig klaar is voor de weersextremen.

Klimaatlabels per straat

Om in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is het belangrijk dat iedereen, zowel de gemeente, ontwikkelaars als de inwoners, weet wat van hen verwacht wordt. Deze verwachting is uitgesproken in het vervolgbeleidsplan: klimaatbestendig 2050 2.0. In dit beleidsplan worden doelen gesteld aan de hand van 'klimaatlabels'. Deze labels laten zien hoe goed een bepaalde straat/wijk is ingericht met kijk op het toekomstige weer: Staat van je Straat. Het loopt (net zoals een energielabel) van A t/m E. Waarbij de A staat voor: volledig klaar voor de weersextremen (klimaatbestendig) en E voor: helemaal niet klaar voor de weersextremen.

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Klimaatadaptatie is het voorbereiden van de omgeving op de verandering van het klimaat, zodat dit later voor zo min mogelijk problemen zorgt. In 2050 moeten we van het Rijk voorbereid zijn op deze weersextremen: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en overstroming.

Vergroenen van de gemeente

Om voorbereid te zijn op deze klimaatverandering, werkt de gemeente onder andere aan het vergroenen van de buurt. Als een stoep niet nodig is, wordt deze niet aangelegd. Door genoeg groen zorgt de gemeente voor meer schaduw in de zomer en kan hitte ’s avonds makkelijker de stad uit. Daarnaast zorgt de gemeente bij een reconstructie dat regenwater zo goed mogelijk een plaats krijgt. Door het aanleggen van een greppel, regenwater direct naar de sloot te laten lopen of met natuurvriendelijke oevers. Dat zijn groene oevers waarbij de overgang van land naar water geleidelijk verloopt. Tijdens piekbuien kan hier meer water opgeslagen worden, het verbetert de waterkwaliteit en zorgt voor een grote biodiversiteit.

Wethouder Bolderdijk: “Met dit vervolgbeleidsplan hebben we concrete doelen voor de toekomst. Door de klimaatlabels per straat, hebben we inzicht in waar we nu staan en kunnen we gericht werken naar een klimaatbestendig Woerden in 2050. Zodat Woerden aantrekkelijk en leefbaar blijft in de toekomst.

Subsidie klimaatbestendige maatregelen voor inwoners

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast. Zo is er een subsidieregeling voor het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Als inwoners meer informatie willen of weten of zij recht hebben op subsidie, kunnen zij terecht op www.woerden.nl/klimaatsubsidies.

 
Klimaatlabels voor elke straat in Woerden