Nieuws • Ondernemersvereniging

 

Interview Martijn Zwiers

Waarom ben je voorzitter van de ondernemersvereniging geworden Martijn?

Omdat ik gevraagd ben door de toenmalige voorzitter, Sikke van Es. Hij vertelde dat de ondernemersvereniging graag wilde verjongen en meer aantrekkelijk wilde zijn, met nieuw elan voor jonge ondernemers. In het verleden heb ik altijd al vrijwilligerswerk gedaan – dat hoort erbij, vind ik – en het leek mij wel leuk. Zeker na de kennismaking met de overige bestuursleden! Want je doet dit zeker niet alleen als voorzitter, al ben je wel het uithangbord van de vereniging.

Wat doet zo’n voorzitter van de Kamerikse ondernemers allemaal?

Heel kort gezegd: vergaderingen leiden, meedenken over verjonging en nieuwe ontwikkelingen – en, niet het onbelangrijkste: de Kamerikse ondernemers vertegenwoordigen bij het POVW, het platform van ondernemersverenigingen uit Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen. Hier kom ik zo nog op terug, maar het belangrijkste is en blijft dat je samen optrekt in besturen!

Wat vind je leuk in deze functie?

Het leukste is dat er langzamerhand steeds meer jonge leden bijkomen en dat we bij de gemeente echt iets kunnen bereiken, samen met het POVW. De gemeente Woerden is sinds de POVW werd opgericht in 2016 veel toegankelijker voor ondernemers geworden. Hoewel de ambtelijke molens niet altijd zo snel draaien als je zou willen, zit je dicht bij de besluitvorming en hebben we daar invloed op. Eén van de resultaten is het opknappen van bedrijventerreinen, waaronder ook het terrein Handel en Nijverheid in Kamerik, wat inmiddels in gang wordt gezet. Daarnaast hebben we  samen met het Dorpsplatform weer een eigen spreekbuis: het blad Kamerik Vandaag, waarvan het eerste nummer net uit is gekomen. In samenhang met de website Kamerik Vandaag – met veel actuele info en waarop ook de Kamerikse ondernemers hun bedrijf kunnen profileren via het ondernemersdeel – een prachtige stap vooruit in dit mooie dorp.

Zijn er ook minder leuke dingen?

Nou, tot nu toe eigenlijk niet. Het kost wel veel meer tijd dan verwacht, vooral het werk in de POVW, maar in sommige werkgroepen kunnen ook andere ondernemers uit Kamerik deelnemen. Die zijn we nu aan het werven. Ook bij het opknappen van het industrieterrein worden de ondernemers zeer nauw betrokken.

Wat kunnen de Kamerikse ondernemers verwachten in de komende jaren van de OVK?

Naast het al genoemde opknappen van het bedrijventerrein en Kamerik Vandaag, organiseren we interessante bedrijfsbezoeken, zoals onlangs bij Makon en Ton Smit Deuren. Ook de gezelligheid en informele contacten zijn belangrijk op die bezoeken – maar bijvoorbeeld ook op de nieuwjaarsbijeenkomst en het jaarlijkse uitje. Deze bijeenkomsten zijn een leuk contactmoment met je collega-ondernemers uit het dorp en af en toe volgt er nog een opdracht of bestelling uit.

Alle Kamerikse ondernemers zijn dan inmiddels toch wel lid?

Nee, nog niet, al zijn we goed op weg. De groei zit erin, de laatste jaren, en er zijn ook veel jonge ondernemers voor zichzelf begonnen waar de groei nu goed inzit. Maar er zijn ook nog wel andere ondernemingen die nog geen lid zijn. Toch hebben we al rond 75 tot 80 leden! Je kunt je aansluiten bij de vereniging als je een bedrijf in Kamerik of Kanis hebt of in/bij één van de dorpen woont.

In 2020 viert de OVK een jubileumjaar, dan bestaat de vereniging 50 jaar. Wat gaat er gebeuren?

Dat duurt nog twee jaar, maar we zijn al met de voorbereidingen bezig. We hopen dan in de eerste plaats feest te kunnen vieren met de mijlpaal van 100 leden! Daarnaast komt er een jubileumboek uit over 50 jaar (en langer) ondernemen in Kamerik. In eerste instantie is dit boek er voor de leden zelf, maar als er genoeg belangstelling is kan het boek ook breder verspreid worden. De vereniging staat dan extra in het zonnetje en daarmee trekken we weer de aandacht naar het bedrijfsleven in Kamerik, wat met de vele sponsoring toch het smeermiddel van veel Kamerikse activiteiten en verenigingen is. Ook in die zin zijn en blijven de Kamerikse ondernemers zeer betrokken

 
Interview Martijn Zwiers