Nieuws • Dorpsplatform

 

Interessepeiling CPO-project starterswoningen

Het Dorpsplatform Kamerik wil onderzoeken of er interesse is voor het bouwen van starterswoningen in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor meer informatie kunt u de tekst hieronder of deze flyer lezen. Een gedrukte versie van de flyer zal rond de kerst samen met de folder van de Plus verspreid worden.

 

Initiatief van het Dorpsplatform Kamerik:

Het is voor jonge mensen moeilijk om een huis te kopen. Een bestaande woning is meestal te duur en ook nieuwbouwwoningen zijn vaak niet te betalen. De gemeente heeft aangegeven dat er alleen appartementen haalbaar zijn voor een bedrag van maximaal € 225.000. Op de locatie van de voormalige Maria Gorettischool zullen dergelijke appartementen worden gebouwd.

 

Uit ons eerder gehouden onderzoek bleek dat er in ons dorp vooral veel belangstelling is voor grondgebonden woningen. We denken daarom dat er behoefte is aan kleine woningen van 50 à 80 m2 met een vrij op naam prijs van € 200.000 tot 225.000. Dit soort woningen zijn volgens ons te realiseren als ze gezamenlijk gebouwd worden in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het voordeel is dat er dan geen projectontwikkelaar tussen zit. Het bouwplan wordt door de bewoners zelf ontwikkeld, hierbij geadviseerd door leden van het Dorpsplatform. Deze bouw zou mogelijk zijn op het terrein van de voormalige Hemrikschool. Noodzakelijk is daarbij dat er van prefabricage gebruik wordt gemaakt. We hebben hiervoor een paar voorbeelden bekeken van projecten in Groningen, Almere en Bronckhorst.

 

Het Dorpsplatform heeft hierover al gesprekken met de gemeente gevoerd. Hoewel de gemeente niet erg enthousiast is, is wel toegezegd dat ze verder willen praten als er aantoonbaar belangstelling is. Daarom willen we weten of je belangstelling hebt om samen met anderen deel te nemen aan een bouwproject van starterswoningen.  Belangstellenden kunnen onderstaand formulier invullen en in de brievenbus doen bij Ko Droogers, De Hoeve 47, of mailen naar dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

 

Als er voldoende belangstelling is, organiseren we een informatieavond in het nieuwe jaar.

 

Formulier:

Ondergetekende is serieus geïnteresseerd in de koop van een starterswoning over 2 a 3 jaar voor de prijs van €200.000 tot €225.000 (vrij op naam) en is bereid deel te nemen aan een CPO-project.

 

Ondergetekende wil op de hoogte gehouden worden over de voortgang en wil uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst over CPO-Starterswoningen.

 

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

 

 
Interessepeiling CPO-project starterswoningen