Nieuws • Algemeen

 

Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen en jongeren door vrijwilligers

Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen en jongeren door vrijwilligers, een project van Hart voor Woerden en Wij Zijn Woerden

Hart voor Woerden is samen met Wij Zijn Woerden en scholen in Woerden gestart met een project om basisschoolkinderen en jongeren te begeleiden met het maken van schoolwerk.

De middelbare scholen in Woerden zijn weer gestart. Leerlingen krijgen gemiddeld 2 dagen les op school en maken de andere dagen thuis zelfstandig opdrachten. Dat is nog niet voor alle leerlingen even makkelijk. Bijvoorbeeld omdat er geen ondersteuning is thuis, ze zelf de taal nog niet goed machtig zijn om de opdrachten goed te begrijpen of omdat ze niet goed weten hoe ze zelfstandig kunnen werken.

Ook basisschoolleerlingen hebben veel thuis moeten werken afgelopen tijd. Zij gaan straks weer hele dagen naar school maar ondersteuning om een achterstand in te halen is bij sommige kinderen heel gewenst.

Het aantal kinderen en jongeren wat door de scholen wordt aangedragen bij Hart voor Woerden en Wij Zijn Woerden stijgt snel. We zijn daarom op zoek naar Woerdenaren met pedagogische, onderwijs- of coachervaring of kennis. Als vrijwilliger help je de jongeren met het leren zelfstandig te werken, het krijgen van een leerstructuur en het uitleggen van opdrachten. Voor de basisschoolleerlingen ligt de vraag meer in het ondersteunen van taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen.  

De ondersteuning vindt bij voorkeur plaats op school. Tijden en dagen gaan natuurlijk in overleg. We werken vraaggericht en kijken bij elk kind welke ondersteuning het beste past. Natuurlijk is er hierbij goede afstemming met de zorgcoördinatoren en intern begeleiders van de scholen.

Ben je goed in uitleggen, heb je een luisterend oor, kun je goed met kinderen of jongeren omgaan en weet je kinderen te motiveren, dan ben je van harte welkom te reageren via e.vossen@hartvoorwoerden.nl of via 0348- 421101. Ellen Vossen van Hart voor Woerden neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

 
Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen en jongeren door vrijwilligers