Nieuws • Ondernemersvereniging

 

Herstructurering bedrijventerrein Nijverheidsweg

Bedrijventerrein Handel en Nijverheid wordt geherstructureerd. Tijdens een informatievond, georganiseerd door de gemeente Woerden en de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis, zijn de plannen toegelicht door de gemeentelijke projectleider en de architect. Die laatste had al wat ideetjes verwerkt in diverse tekeningen die in de zaal hingen. Het verhaal sloeg aan, er werd enthousiast op gereageerd, ook omdat de gemeente naast de infrastructuur een deel van de kosten betaalt.

Vooral verduurzaming staat hierbij hoog in het vaandel. Verder werd het terrein als dichtbij en gezellig ervaren, men kent elkaar en werkt vaak samen.

 

Wensen

In de loop van de bijeenkomst kwam ook al een aantal ideeën naar voren als:

  • Mogelijkheid maken tot rondrijden, er is nu een aantal doodlopende straten en dat wordt als gevaarlijk ervaren
  • Op het parkeerterrein voor  vrachtwagens zouden tientallen parkeerplaatsen voor personenauto’s aangelegd kunnen worden, waar overdag tot 16.30 uur geparkeerd kan worden om in de avond plaats te maken voor vrachtwagens 
  • Het middengedeelte van de Handelsweg kan wellicht heringericht worden voor enige parkeerplaatsen en wat groen.
  • Wateroverlast kan nu aangepakt worden en ook verfraaiing is wel een punt
  • Glasvezel is behoefte aan, maar is alleen voorzien voor de buitengebieden, Aangeraden wordt met de uitvoerende partij contact op te nemen om een aftakking voor het terrein te bespreken                                                                                  

 

Contactpersonen

De eigenaren van de bedrijven reageerden enthousiast en aan het eind van de vergadering gaven Wil van der Tol jr, Bas Maarleveld, Samco Hoogendoorn en Lex Brokking zich op als aanspreekpunt voor de gemeente en ondernemers. Zij zijn te benaderen voor vragen en opmerkingen.

 
Herstructurering bedrijventerrein Nijverheidsweg