Nieuws • Gemeente

 

Fase 2 onderzoek t.b.v. afwegingskader grootschalige duurzame energie van start

Vanaf januari is gemeente Woerden samen met inwoners en ondernemers aan het onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden het technisch mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is om grootschalig duurzame energie op te wekken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in het ‘Afwegingskader voor grootschalige duurzame opwek van energie’. Het afwegingskader wordt na de zomer door de gemeenteraad vastgesteld.

Fase 2 van dit onderzoek is van start gegaan.

Uitslag mini enquete;  De link daarvoor is https://www.surveymonkey.com/r/Energiekeuzes_Woerden

 

 

 
Fase 2 onderzoek t.b.v. afwegingskader grootschalige duurzame energie van start