Nieuws • Algemeen

 

CDHope bouwt namens Kamerik voort in Oeganda

CDHope heeft het volgende bericht ingezonden:

Twee keer moest een groep Kamerikers die naar Chawolo in Oeganda wilden hun reis vanwege Corona afzeggen. Maar dit jaar gaat het vast weer lukken! Dat brengt het aantal Kamerikers dat ter plaatse onder de vlag van CDHope aan de ontwikkeling van het dorp heeft gewerkt op meer dan vijftig.

Zoals gebruikelijk houdt ook de Oegandagroep 2022 acties om een steentje aan CDHope en de ontwikkeling van de Generation of Hope school bij te dragen. In Oeganda is het heel gebruikelijk dat de schoolinstanties onderdak aan het onderwijspersoneel aanbieden, vanzelfsprekend als onderdeel van het salaris. Onder primitieve omstandigheden wonend personeel wordt zo geholpen en kwalitatief personeel dat op afstand woont kan op die manier voor CDHope komen werken.

CDHope heeft in de Coronatijd, terwijl de scholen gesloten waren, het personeel gewoon door kunnen betalen, hetgeen voor onderwijzend personeel werkend voor de overheid zeker niet altijd het geval is geweest. Binding met het onderwijspersoneel is dan ook van groot belang om ons kwalitatief hoogstaande onderwijs in stand te houden.

De acties die gehouden zullen worden zijn ook nodig om de extra zorgkosten die CDHope heeft vanwege een herseninfarct van Wilma te bekostigen. Zij en Tim leiden het project in Chawolo. Gelukkig heeft CDHope Wilma naar Nederland kunnen halen en kan zij in een revalidatiecentrum in Zwolle werken aan haar herstel.

De Oegandagroep 2022 houdt een verloting met als doel één of meer woninkjes te realiseren. De kosten van een woning is ongeveer € 6.000,00. De start van de actie is op Koningsdag, 27 april aanstaande. U leest er eerdaags meer over.

 

 
CDHope bouwt namens Kamerik voort in Oeganda