Nieuws • Algemeen

 

Boerenerfgoed deel 2 - Cees Meijers

Boerderijen in het Groene Hart van Neder-land zijn er genoeg. Ook in Kamerik staan er nog mooie oude boerderijen. Sommige boerderijen liggen duidelijk zichtbaar aan de openbare weg, anderen zijn pas na een lang pad te bereiken. Maar er zijn ook boerderijen vervallen of afgebroken.

 

Half oktober 2019 komt er een nieuw boek over Kamerikse boerderijen met een naam uit. Het is het vervolg op deel 1 wat in 2015 is verschenen. Het boek met de titel Boerenerf-goed [deel 2] is een inspirerende handleiding voor de ontdekkingstocht naar het agrarische erfgoed van de Kamerikse polders Nieuw-Ka-merik en Oud-Kamerik.

 

Deel 2 heeft 312 pagina’s en is dus 1,5 maal zo dik als deel 1. Het boek is te bestellen via een mail naar: ceesmeijers60@gmail.com. De prijs in de voorverkoop tot en met 14 september 2019 is € 25,00/boek en hierna zal de prijs € 30,00/boek bedragen.

 

Het boek is rijk geïllustreerd met vele oude en recente foto’s wordt de geschiedenis van de boerenhofsteden uit de doeken gedaan. Het boek maakt het agrarische verleden en heden tastbaar en laat zien hoe onze voor-ouders woonden en werkten. Het verhaal wordt verteld aan de hand van archiefstuk-ken, historische kaarten en tekeningen én door bewoners van vroeger en nu. Cees Meijers (mobiel 06-46234665, na 19.00 uur)

 
Boerenerfgoed deel 2 - Cees Meijers