Nieuws • Gemeente

 

Woerden zakt door kubus

Met de ‘Woerden zakt door-kubus’ wil de gemeente Woerden bij haar inwoners enerzijds meer bewustwording creëren op het thema ‘bodemdaling’. En anderzijds de actiebereidheid van haar inwoners (en ondernemers) – om beperkende maatregelen te treffen rondom de eigen woning – vergroten.

Het doel van de kubus is om inwoners op een visuele en laagdrempelige manier te informeren over de bodemdaling in Woerden. Het vergroten van het bewustzijn en het kennisniveau op het gebied van bodemdaling moet centraal staan. Tegelijkertijd geven we concrete tips aan woning- en pandeigenaren over klimaatbestendige maatregelen, zodat zij zelf ook actie kunnen ondernemen.

Met de kubus brengen we (letterlijk) in beeld wat:

  • bodemdaling is;
  • de gemeente doet om de bodemdaling te remmen;
  • je als inwoner kunt doen om een handje te helpen.

 

Deze kubus (2x2x2,5m) komt, in overleg met wethouder Arthur Bolderdijk, als eerste in het park in Kamerik te staan (21 juli). Vlakbij de ingang aan de Hallehuis-zijde. We willen bewoners, wonend aan het park, hierover graag informeren.

 
Woerden zakt door kubus