Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Groenzaken

Onze groencommissie kreeg van de gemeente een afwijzende reactie op het verzoek om het maaisel van de bermen te verwijderen. Tijdens onze bespreking met de dorpswethouder Jacques Rozendaal bleek dat ook hij hierover teleurgesteld was; de wethouder gaat onze vraag en het ontvangen antwoord intern aankaarten.

 

Zorg en welzijn

Op 6 juli hebben leden van de werkgroep “Toekomst Schulenburch” en van het bestuur van De Schulenburch opnieuw gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente. De stand van zaken is dat er na de zomer een voorstel voor de gemeenteraad wordt voorbereid om te voldoen aan de motie die een tijdje geleden door de raad is aangenomen. In deze motie is aangegeven dat er vóór het eind van dit jaar een haalbare variant voor herontwikkeling van De Schulenburch aan de raad moet worden aangeboden. De gemeenteraad krijgt in dat voorstel keuzes voorgelegd, gekoppeld aan bedragen. Dan zal duidelijk worden wat er haalbaar is wat betreft de herontwikkeling. Afgesproken is dat de werkgroep en het bestuur worden betrokken bij het maken van het raadsvoorstel. We kunnen dan kijken wat de varianten worden en zo nodig met raadsleden en/of fracties in overleg. Wordt vervolgd dus.

De realisatie van het Beweegpark komt steeds dichterbij. De financiële middelen zijn vrijwel rond en er is binnenkort overleg met de gemeente over de inrichting met als doel om dit najaar het Beweegpark te openen.

 

Woningbouw

Op 5 juli hield BEMOG samen met gemeente een informatieavond over het plan De Opkamer; op de voormalige locatie van de Wijde Blik komen 37 woningen en appartementen. Deze informatieavond werd druk bezocht door belangstellenden uit diverse leeftijdscategorieën. Meer informatie over dit project vindt u op https://opkamerkamerik.nl.

 

Verkeerszaken

We kregen een mail over de verkeerssituatie bij de toegang naar de Boerinn, die soms leidt tot aanrijdingen. Het gaat om aanrijdingen op de Van Teylingenweg en op het fietspad. Gebleken is dat de signalering op en rond de toegang grotendeels verdwenen is. Hierover is overleg gaande met de Boerinn en de gemeente. De brug die oorspronkelijk door de Boerinn is aangelegd, valt intussen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente heeft aangekondigd om de signalering aan te gaan pakken.

De bewegwijzering op de provinciale weg is de verantwoordelijkheid van de provincie. De provincie is van menig dat deze bewegwijzering voldoet, meer borden zou – in hun ogen – de verkeerssituatie niet verbeteren.

 

Bankje Lignekade

Deze zomer is er weer een bankje geplaatst aan de Lignekade. Het is een tweedehands bankje, waarvan bezoekende fietsers en wandelaars dankbaar gebruik maken om even uit te rusten met uitzicht op het Groene Hart.

 

Jeu-de-boulesbaan

Deze baan ligt in het Park Mijzijde en is in de afgelopen tijd niet onderhouden en daarom niet meer bespeelbaar. Een hovenier is gevraagd om een offerte uit te brengen om de baan op te knappen. Nog niet bekend is, wanneer dit plaats kan vinden. Als de baan is opgeknapt kan een kleine werkgroep hier weer wedstrijden organiseren.

 

Openbare Vergadering 14 november

De eerstvolgende Openbare Vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 14 november in De Schulenburch. De agenda kunt u lezen in de volgende Kamerik Vandaag, die op 4 november uitkomt.