Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Rotonde N212/N405

In de vorige Kamerik Vandaag heeft u kunnen lezen dat de presentatie van de provincie over de plannen met de rotonde tot vragen leidde en er zorg werd geuit over de geplande bypass richting Kamerik, die als onveilig werd ervaren voor overstekende fietsers en wandelaars. Deze zorg is vervolgens door de Verkeerscommissie van het Dorpsplatform in een brief nogmaals onder de aandacht van de provincie gebracht. De provincie heeft de plannen heroverwogen en besloten dat de bypass vervalt. Er komt een enkelstrooksrotonde op de splitsing van de N212/N405.

 

Fietspad Oortjespad

We zijn nog in gesprek met de gemeente over de kruisingen op het fietspad Oortjespad met het autoverkeer. We hebben gevraagd om haaientanden aan te brengen om zo het verkeer te reguleren. De verkeerskundige van de gemeente is van mening dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Binnenkort gaan de dorpswethouder Arjan Noorthoek en de verkeerskundige ter plekke de situatie beoordelen.

 

Fietsvriendelijke Mijzijde

We hebben de gemeente verzocht om met een plan te komen om de Mijzijde tussen dorp en Kanis zodanig in te richten dat fietsverkeer langs deze route bevorderd wordt en de route veiliger wordt voor fietsers. Verkeerskundig zijn hiervoor diverse oplossingen mogelijk, we zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente.

 

Bomenplan

Door diverse omstandigheden is de ronde met de Bomenwacht uitgesteld naar 2022. We doen dan een ronde in de vorm van een Dorpsschouw. De klachten/opmerkingen die wij naar aanleiding van de vorige Kamerik Vandaag ontvingen zijn intussen bij de gemeente aangemeld. Heeft u opmerkingen, vragen of klachten over bomen in uw omgeving meldt deze dan via de knop ‘melding gemeente’ op de homepage van www.kamerikvandaag.nl.

In een volgende Kamerik Vandaag zal de bomenaanpak van de gemeente Woerden nader worden toegelicht. De bomenaanpak in/van de gemeente Woerden wordt uitgevoerd onder de projectnaam TreeMark. Meer informatie vindt u bij TreeMark.nl.

 

Park Mijzijde

We hebben de gemeente gevraagd waarom de leeggehaalde bloemperken aan de Molentochtkant niet opnieuw zijn gevuld. Ook hebben we verzocht om het verbogen voetbaldoel te vervangen door een gesloten doelconstructie, zodat de bal niet meer doorschiet over het veld.

 

Het Beweegpark

Sports2play is bezig met het uitwerken van een inrichtings- en financieringsplan. Met de gemeente zijn we in gesprek over het eigenaarschap van het park en hoe het onderhoud georganiseerd gaat worden.

Als het plan door kan gaan is er een begeleidingsteam nodig, dat mee gaat denken over het gebruik van het park, een beweegprogramma ontwikkelt en activiteiten organiseert, onder begeleiding van bureau Sports2Play en waarschijnlijk het Beweegteam Woerden. Wilt u deelnemen aan het begeleidingsteam, meld u dan aan via het secretariaat van het Dorpsplatform: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

 

Woningbouw schoollocaties

Helaas kunnen we op dit moment weinig vertellen over de voortgang. De gemeente verwacht dat er in oktober een plan klaar zal zijn dat dan gepresenteerd kan worden. We hebben de gemeente gevraagd om op de komende Openbare Vergadering uitleg te geven over de stand van zaken.

 

Fietsbrug Oortjespad

Naar aanleiding van de discussie over het verwijderen van het fietsbruggetje bij het Oortjespad tijdens de Openbare Vergadering is Eli de Heer een handtekeningenactie begonnen voor het behoud van een fietsbrug op die plaats. Een initiatief dat we als Dorpsplatform van harte ondersteunde en dat veel bijval vond bij de inwoners van de Kanis. Op woensdag 26 mei nam de dorpswethouder Arjan Noorthoek de petitie in ontvangst, natuurlijk op de brug.
De wethouder is het kostenplaatje nog aan het onderzoeken. We zijn benieuwd.

 

Toekomst Schulenburch

Een delegatie van de werkgroep Toekomst De Schulenburch heeft gesproken met wethouder De Weger over het houden van een haalbaarheidsonderzoek. De gemeente beschikt op dit moment niet over de benodigde capaciteit om zo’n onderzoek uit te voeren, dit kan pas na de zomer uitgevoerd worden. Het bestuur van De Schulenburch overlegt met de gemeente hoe het dorpshuis de komende jaren kan overleven.

 

Agenda Openbare Vergadering – 7 juli om 20.00 uur – online.

  1. Opening en Mededelingen
  2. Energietransitie/warmtevisie (Presentatie)
  3. Omgevingsvisie (Presentatie)
  4. Voortgang woningbouwplannen schoollocaties
  5. Dorpshuis – Toekomst De Schulenburch
  6. Rondvraag