Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken. Deze informatie kunt u ook vinden in het laatste nummer van Kamerik Vandaag.

 

Groot onderhoud Mijzijde

De slechte staat van de Mijzijde tussen het dorp en de Kanis is al enige tijd een doorn in het oog van velen. Om die reden had het Dorpsplatform gevraagd om voorrang te geven aan het onderhoud van dit wegdek. Tijdens de Openbare Vergadering van 19 november werd tijdens de presentatie van het nieuwe meldsysteem door de gemeente gemeld door een van de aanwezigen dat hij zich zorgen maakte over de veiligheid op deze route.

De volgende dag ontving de vragensteller een reactie van mevrouw Pels die de presentatie hield. Mevrouw Pels had navraag gedaan bij een collega. Deze bevestigde dat het wegdek slecht is en dat er daarom onlangs is besloten om het groot onderhoud een jaar te vervroegen. Dit betekent dat er in het komend voorjaar groot onderhoud gepland staat. In de tussentijd heeft het wijkteam de opdracht gekregen om de huidige gaten zo snel mogelijk te repareren en de route daarna wekelijks te controleren en te repareren als dat nodig is. De gemeente vraagt de omwonenden te melden als er toch tussentijds gevaarlijke situaties ontstaan. Melden kan via www.kamerikvandaag.nl, op de homepage staat een knop “melding gemeente”. Bellen met de gemeente kan ook: 0348-140348.

 

Fietspad Oortjespad
De inrichting van de fietsroute langs het Oortjespad als fietspad kent nog enkele haken en ogen. Volledige inrichting als fietspad is bezwaarlijk voor Kameryck, want dan mogen de touringcars daar niet meer stoppen om bezoekers uit te laten stappen. Dat zou dan op het Oortjespad zelf moeten gebeuren, wat natuurlijk verre van aantrekkelijk is. Kameryck is wel voorstander van het aanbrengen van een doorgetrokken witte streep aan beide kanten van de route en van het aanbrengen van haaientanden, zodat duidelijk is dat de fietsers voorrang hebben. De fietsroute langs het Oortjespad is in eigendom van het recreatieschap, daarom moet de gemeente met deze partij overleg voeren over de uiteindelijke uitvoering van de fietsroute. Wordt dus nog vervolgd.

 

Circulatie Mijzijde/Molentocht
De problemen hier zijn met de gemeente besproken, de beleidsadviseur Verkeer zag geen oplossing voor de gesignaleerde problemen. We hebben afgesproken dat de Smiley op de Mijzijde geplaatst zal worden om het verkeer ter plekke beter in beeld te brengen. Verder is de gemeente het met ons eens dat het ongewenst is dat er vrachtwagens via de Molentocht de woonwijken inrijden. Daarom heeft een verkeersbesluit genomen tot het plaatsen van een inrijverbod voor vrachtwagens. Dit besluit is helaas nog niet gepubliceerd, maar dit zal voor de kerst gebeuren. Daarna ligt het verkeersbesluit officieel 6 weken ter inzage. Als de bezwaartermijn is verstreken, kan de gemeente een bord plaatsen.

 

Outdoor fitnesspark
Tijdens de Openbare Vergadering heeft de voorzitter verteld dat wij benaderd zijn door een commerciële partij die belangstelling heeft om een outdoor fitnesspark of een beweegpark aan te leggen in Kamerik. In de loop van december gaan we dit voorstel bespreken met de gemeente. In de volgende Kamerik Vandaag verwachten wij u meer te kunnen vertellen.

 

Afsluiting Mijzijde door werkzaamheden
In verband met de werkzaamheden aan de Kanis is de Mijzijde voor langere tijd gedeeltelijk afgesloten, waardoor fietsers over de veel drukkere Van Teylingenweg moeten rijden. Wij maakten ons zorgen over de verkeersveiligheid aldaar en hebben daarom aan de bel getrokken. De gemeente reageerde op 10 december dat zij in overleg met de aannemer een fietspontonbrug wilde aanleggen. Hiervoor moest de gemeente nog wel een vergunning aanvragen bij het Waterschap. De fietspontonbrug is op 13 december aangelegd.

 

Sloop scholen
In de week na Sinterklaas werd bekend dat de Wijde Blik veel meer asbest bevat dan verwacht. Dit kon niet eerder onderzocht worden omdat de scholen nog niet overgedragen waren. De sloop zal daardoor langer duren, naar verwachting tot medio januari. Tijdens de jaarwisseling zal er extra gesurveilleerd worden. De sloop van de Eben-Haëzer is vertraagd omdat daar zeldzame dieren zijn gevonden.

 

Meerjarig onderhoudsprogramma Openbare Ruimte
In de vorige Kamerik Vandaag hebben we u gemeld dat het Onderhoudsprogramma door de gemeente ‘on hold’ was gezet in verband met bezuinigingen. Het aangepaste programma voor de komende jaren hebben we nog niet ontvangen, maar inmiddels is bekend dat de aanpak van de Mijzijde in 2020 start en dat de verwachting van de gemeente is  vanaf 2021 er wel voldoende middelen zijn om de nog niet aangepakte straten in Kamerik op te pakken.

 

Een mooi 2020!
Wij wensen u een mooi en hopelijk gezond 2020 toe! In de vorige Kamerik Vandaag keek onze voorzitter terug op ons Actieplan 2019. In 2020 gaan we weer aan de slag met het opstellen van een Actieplan voor 2020 (NB: dit kunt u nu hier op onze Dorpsvisiepagina vinden). Op de Openbare Vergadering op 9 maart zullen wij u daarover informeren.