Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

Openbare Vergadering

De eerste Openbare Vergadering van 2021 is op dinsdag 15 maart. deze vergadering zal opnieuw digitaal worden gehouden. Als u de vergadering wilt bijwonen stuur dan voor 13 maart een mailtje naar ons secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl; dan ontvangt u tijdig de link om aanwezig te kunnen zijn. Als u op 15 maart uw stem uit wilt brengen, dan adviseren wij u om dat voor 20.00 uur te doen, zodat u in alle rust aan de vergadering kunt deelnemen

Deze avond zullen de volgende onderwerpen besproken worden: de voorzitter zal het Actieplan voor 2021 toelichten. De gemeente zal een presentatie houden over de warmtevisie/energietransitie, over het groenplan voor de Kanis en over de woningbouwplannen. Verder staan het Beweegpark en de Natuurspeeltuin op de agenda. De provincie zal uitleg geven over de mogelijke aanleg van een rotonde in plaats van de kruising van de N405 met de N212.

 

Fietspad Oortjespad

Op 2 februari ‘21 heeft het College van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het definitief maken van het fietspad langs het Oortjespad. De huidige verlegging van de route over het Oortjespad voor de auto’s blijft gehandhaafd. Wij hadden de indruk dat de fietsbrug over de Wetering gehandhaafd bleef, maar het college heeft besloten om deze brug na afloop van de renovatie van de Kanis weg te halen. De aanleg van een nieuwe brug (hoger voor de waterdoorgang) is te duur.

 

Toekomst de Schulenburch

Twee leden van het Dorpsplatform nemen deel aan de werkgroep die bezig is een toekomstvisie voor De Schulenburch (Huis van Kamerik) op te stellen. Samen met het bestuur van De Schulenburch heeft het Dorpsplatform een brief aan de gemeente gestuurd met voorstellen voor een verbeterplan voor de komende jaren, waardoor de continuïteit van De Schulenburch wordt gewaarborgd.

 

Bomenplan

De leden van de groencommissie gaan samen met het bedrijf dat de bomenwacht voor de gemeente uitvoert een ronde maken door het grondgebied van Kamerik om de stand van zaken met betrekking tot de bomen te bekijken en afspraken te maken voor de toekomst.

 

Park Mijzijde

De omwonenden van Park Mijzijde ontvingen in januari een brief over de locatiekeuze van het Beweegpark in Park Mijzijde. Iets meer dan de helft reageerde hierop. De meeste voorkeur kreeg de locatie achter/naast het ronde pleintje aan de kant van de Molentocht; ook kwamen tegen deze locatie de minste bezwaren. Sports2play wordt gevraagd om voor deze plek een plan te maken en op zoek te gaan naar financiering. De toestellen komen op een stalen frame te staan en zijn daardoor verplaatsbaar.

De Natuurspeeltuin is geselecteerd voor deelname aan Kern met Pit, een provinciale stichting die allerlei maatschappelijke projecten subsidieert. De bijdrage is een bedrag van € 1.000,00 en de ondersteuning door een adviseur om het project te doen slagen. De initiatiefnemers gaan zich oriënteren bij de Bredius Natuurspeeltuin, in gesprek met de gemeente en met de adviseur van Kern met Pit. Ook zal gekeken worden of er nog meer financiële bronnen aangeboord kunnen worden. Lijkt het u leuk om mee te denken of mee te werken of zelf mee te betalen aan een fijne speelplek voor de Kamerikse jeugd, meld u dan aan via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

 

Rotonde N405/N212

De provincie heeft de plannen voor een rotonde op de plek van de kruising van de Spruitweg met de ing. Enschedeweg, het wachten is op de financiering. Omdat we benieuwd zijn naar deze plannen en die graag met u willen delen hebben we een vertegenwoordiger van de provincie gevraagd om een presentatie te geven op de Openbare Vergadering.

 

Groenplan Kanis; einde renovatie

Het einde van de renovatie van de Kanis komt in zicht. Wat zullen de bewoners blij zijn als ze straks hun eigen buurt weer terughebben, mooie straten en al het bouwverkeer ver weg. Komend augustus is het zover. Vertegenwoordigers van de gemeente en de aannemer komen op de Openbare Vergadering uitleg geven over de laatste fase van de renovatie en over het groenplan, dat de Kanis weer mooi zal maken.

 

Woningbouw

Misschien heeft u het interview met onze voorzitter gezien over de woningbouw op de schoollocaties. Hij meldt daarin dat we ons zorgen maken over het tempo waarin het proces verloopt. We hebben hierover ook vragen gesteld aan de gemeente en gevraagd om de stand van zaken toe te lichten op de Openbare Vergadering.

 

Agenda Openbare Vergadering – 15 maart om 20.00 uur – online.

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Rotonde N405/N212
  4. Groenplan de Kanis en laatste fase renovatie
  5. Actieplan 2021
  6. Toekomst De Schulenburch/ Huis van Kamerik
  7. Woningbouw Schoollocaties
  8. Rondvraag