Dorpsplatform • Huidige aandachtspunten

Op deze pagina kunt u lezen over de onderwerpen waar wij op het moment mee bezig zijn en over de onderwerpen die we met de gemeente bespreken.

 

CPO-project starterswoningen

Donderdag 19 mei sprak de gemeenteraad in een besloten vergadering over de verschillende initiatieven binnen de gemeente om de bouw van starterswoningen te stimuleren door middel van CPO-projecten. Het Dorpsplatform heeft de raadsleden uitgebreid geïnformeerd over het Kamerikse initiatief . Omdat het een besloten bijeenkomst was, was het niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn en ons standpunt te verdedigen door middel van inspreken. Het Dorpsplatform betreurt het dat zij geen inzage kreeg in de geheime stukken, de indruk bestaat dat de gemeenste zich niet werkelijk verdiept heeft in de mogelijkheden van een CPO-project. Wethouder Tymon de Weger heeft op 13 mei gemeld dat hij gaarne bereid is om in de week van 23-27 mei een vertegenwoordiging van het Dorpsplatform bij te praten over de stand van zaken.

 

Dorpsschouw

Op 9 april ‘s morgens hielden we een Dorpsschouw: een ronde langs bomen in het dorp. De situatie van en de zorg voor de bomen gaat ons aan het hart. Door de gemeenst is Treemark aangewezen om te zorgen voor de aanplant van bomen en het vervangen van bomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving waar de boom staat en wat de boom de omgeving kan leveren. In 2023 is Kamerik aan de beurt voor een inventarisatie van de bomenstand en van de wensen van de bewoners. De bewoners worden door middel van een kaartactie uitgenodigd om te reageren. Op basis van de reacties en de inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld.

Een 4-tal enthousiaste raadsleden namen deel aan de schouw en kregen alvast een indruk van de bomenstand in Kamerik en van de werk- en denkwijze van Treemark.

 

Oortjespad

Van de gemeente hebben we bericht ontvangen dat weg en fietspad weer zullen worden voorzien van haaientanden. Verder zal de verhoging bij de Van Teylingenweg worden vervangen door belijning. Over de definitieve aanleg van het fietspad Oortjespad kan de gemeente nog niets melden.

 

Toekomst Schulenburch

De werkgroep Toekomst Schulenburch is zeer teleurgesteld over het bericht van de gemeenst dat zij pas in 2023 tijd hebben om zich te verdiepen in een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstig dorpshuis.

Daarnaast is het huidig bestuur van De Schulenburch zeer verbolgen over de ondersteuning die gemeente geeft om de continuïteit van De Schulenburch te garanderen. Via de gemeente ontvingen wij  op 13 mei het bericht dat directie gemeente binnenkort rond de tafel gaat met het bestuur van de Schulenburch.

 

Smiley (Snelheidsmeter)

Dankzij subsidie van de gemeente wordt onze Smiley gerepareerd. Dit betekent dat het over enige tijd weer mogelijk is om op een door u gewenste plek de snelheid van het verkeer te meten. Heeft u suggesties? Laat dit via de mail weten aan ons secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl . De Verkeerscommissie buigt zich dan over uw verzoek en neemt contact met u op.