Nieuws • Algemeen

 

Wim Boere overleden

Boere, geboren in Harmelen, kwam na zijn huwelijk met Jeanne Ebskamp in 1963 naar Kamerik. Het echtpaar had een agrarisch bedrijf aan de Mijzijde en Wim Boere ontplooide daarnaast een serie maatschappelijke activiteiten.

Zo was hij jarenlang bestuurslid en uiteindelijk voorzitter van de plaatselijke afdeling van de ABTB, de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond. Dat bracht hem ook in contact met de plaatselijke politiek, die tot in de jaren tachtig in Kamerik nog streng naar geloofstichting gescheiden was. Hij kwam in 1978 op de kandidatenlijst voor de Katholieke Volkspartij (KVP). Die partij kwam met drie zetels in de raad, zodat Boere, die vierde stond, eerste opvolger werd. Bij het vertrek, in 1980, van KVP-er Blankenstein, werd hij alsnog raadslid. In 1982 en 1986 zou hij worden herkozen.

Boere was, achter fractievoorzitter M. de Valk-Pietersen, niet de eerste woordvoerder van zijn partij. Vanaf 1982, toen de KVP samen met CHU en ARP ook in Kamerik met één CDA-lijst de verkiezingen was ingegaan, maakte hij deel uit van een grotere fractie. Als vanzelf werd hij de vertolker van het agrarische standpunt in de Kamerikse gemeenteraad. Dat was bij zijn aantreden toch goed te horen, want Boere was een van de zes boeren in een uit elf personen bestaande raad.

In die hoedanigheid toonde hij zich vooral standvastig als het ging om het beschermen van de zelfstandigheid van de agrarische sector. Maatregelen ter bescherming van natuur en landschap konden zelden op zijn instemming rekenen. Hij verzette zich in die periode heftig tegen overheidsbemoeienis om het uitrijden van mest aan regels te binden, om de overproductie van melk tegen te gaan en om agrarische lozingen op oppervlaktewater te beperken.

Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1989 keerde Boere niet terug in de nieuwe Woerdense gemeenteraad.

Nadat hij gestopt was met zijn bedrijf, verhuisde hij naar het dorp en de laatste tijd woonde hij in De Cope.

Wim Boere is 83 jaar geworden. Vrijdag 5 oktober is hij begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Van Teylingenweg.

 

 
Wim Boere overleden