Nieuws • Gemeente

 

Nieuwe bruggen en paden Bredius

Voor de bewoners van het oostelijke deel van ’s-Gravesloot is de rust weergekeerd. De afgelopen maanden is Landgoed Bredius aan een uitgebreide opknapbeurt onderworpen. Die is nu achter de rug.  Het park ligt er weer mooi bij met gerenoveerde bruggen, een verlaagd waterpeil en vernieuwde paden, maar wèl is er aan de ’s-Graveslootse kant één fietsersbrug minder.

 

De nieuwe wethouder Arthur Bolderdijk legt uit waarom: de bruggen in het park waren toe aan groot onderhoud. En dat bleek ‘een goed moment om te kijken naar het gebruik en de ligging van de bruggen’, aldus Bolderdijk. ‘Vier bruggen bleken in de praktijk overbodig te zijn door weinig gebruik en ze droegen niet bij aan de beleving van het park. Die hebben we daarom weggehaald.’ Daarbij is de brug die, vanaf De Kruipin gezien, als eerste het park in ging.

De bruggen die konden blijven, kregen een flinke opknapbeurt zodat ze weer jarenlang veilig gebruikt kunnen worden. ‘Daarbij hebben we ook een aantal te brede bruggen smaller gemaakt om de intieme sfeer van het park beter tot zijn recht te laten komen,’ zegt de wethouder.

Hij is niet alleen enthousiast over het opgeknapte uiterlijk van het park: ‘Mooi is ook dat we op een nieuwe, duurzame manier te werk zijn gegaan. Zo werden nog bruikbare materialen zoveel mogelijk hergebruikt en voerde een lokale aannemer de werkzaamheden uit.’

Een te hoge waterstand bedreigde het voortbestaan van de fruitbomen in de noordelijke boomgaard. Daarom zijn er tijdens het groot onderhoud ook enkele stuwen aangebracht in de sloten bij de boomgaard. ‘Het was een lastige klus, maar het is gelukt om zo het waterpeil te verlagen.’

Opvallend zijn de vernieuwde ‘schelpenpaden’ die door het hele park lopen. ‘We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle paden mooier en beter begaanbaar te maken door ze opnieuw te asfalteren met schelpenasfalt.’

 
Nieuwe bruggen en paden Bredius