Nieuws • Algemeen

 

Lyda de Groot-Verdouw Benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau.

Zij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Victor Molkenboer tijdens de tweejaarlijkse themadag van de Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie (LOGA). Sinds 1997 is zij al vrijwilliger bij LOGA; tevens is zij tien jaar voorzitter geweest (2007-2017) en sinds 2017 bestuurslid.


Lyda heeft ook veel ander vrijwilligerswerk verricht, zoals haar werk als voorzitter van de ouderraad voor buitenschoolse opvang De Keerkring (1987-1990), coördinator bij het inloophuis Leven met Kanker (2007-2008) en vrijwilliger bij slachtofferhulp
Nederland (1999-2005), allen te Woerden. Ook in Kamerik is ze bekend als langdurig lid (1982-2003), algemeen bestuurslid (1996-2006) en penningmeester (idem) van onze EHBO-vereniging.


Lyda, bedankt voor al je verdiensten en hartelijk gefeliciteerd!

 
Lyda de Groot-Verdouw Benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau.