Nieuws • Algemeen

 

Punt B.V. doet openbare ruimte

Ingezonden stuk:

Sinds januari 2018 heeft de gemeente Woerden met Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. een meerjarig contract afgesloten voor het beheer van de openbare ruimte. Dit contract behelst het onderhoud voor Woerden-Oost, Kamerik, Kanis, Harmelen en Zegveld. De werkzaamheden worden verricht op aanwijzing, d.m.v. tekeningen, van de gemeente Woerden. Het onderhoud is van gevel tot gevel, zodat de kwaliteit van de openbare ruimte op orde blijft zodat dit een prettige beleving is voor de bewoners.  

In het kader van duurzaamheid wordt het aantal werkbewegingen tot een minimum te beperkt. Punt BV werkt met de meest schone brandstof voor de machines. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, en zij zijn dan ook CO2 gecertificeerd op niveau 5.

Niets zo veranderlijk als het weer, een algemene uitspraak die ontzettend veel invloed heeft op de werkzaamheden. De werkzaamheden worden gepland voor een jaar en zullen aan de hand van de weersvoorspellingen moeten schuiven (ofwel naar voren en naar achter). Het kan voor komen dat niet alle werkzaamheden binnen een gestelde termijn lukken en dat het ergens anders in de wijk wel al gedaan is. Zo kan bijvoorbeeld het ene gazon wel gemaaid worden na regenval en de andere niet omdat daar de ondergrond het niet van toelaat en er spoorvorming ontstaat.

Niet alleen het weer is een variabele factor in de werkzaamheden, ook de flora en fauna hebben in zekere mate invloed. Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen. Een goede natuurbescherming is belangrijk.  De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten.

Voor diverse gebieden levert Punt BV maatwerk; dit kan voortkomen uit het verschuiven van de planning vanwege veiligheidsredenen, zichtpunten in het kader van veiligheid worden naar voren gehaald in de planning, het maaien van distels om ervoor te zorgen dat de lokale agrariërs hier geen hinder van hebben, conformerend aan de distel verordening.  

Dit jaar zullen er wat kleine aanpassingen gedaan worden in het maaibeleid hetgeen ten goede komt aan de leefomgeving, met name het verminderen van overlast van bijvoorbeeld riet, dit tussen de gestelde kaders.

Gedurende het jaar is er onderhoud aan verhardingen, gazons, plantsoenen e.d. waarbij onder andere geschoffeld en gesnoeid worden alsmede het ruimen van zwerfvuil.

 

 
Punt B.V. doet openbare ruimte